Ізолювальник на гідроізоляції 2-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 39,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Ізолювальник на гідроізоляції безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Ізолювальник на гідроізоляції виконує вказівки ___.
 3. Ізолювальник на гідроізоляції заміняє ___.
 4. Ізолювальника на гідроізоляції заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - номенклатуру та класифікацію основних ізоляційних матеріалів та їх призначення;
  - способи підготовки поверхні та матеріалів для гідроізоляції;
  - способи транспортування гарячих ізоляційних матеріалів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
  - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує найпростіші роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд:
  - Перемотування й нарізування рулонних матеріалів та очищання їх від шару тальку.
  - Насікання поверхні, що ізолюється, вручну.
  - Ґрунтування поверхні бітумною пастою.
  - Улаштовування піщаної подушки для захисту гідроізоляції у надземних спорудах.
  - Покривання важкою нафтою укосів та дна котлованів.
  - Розбирання ізоляції.

III. Права

Ізолювальник на гідроізоляції має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Ізолювальник на гідроізоляції несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.