Машиніст розчинозмішувача пересувного 3-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 40,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст розчинозмішувача пересувного 3-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст розчинозмішувача пересувного 3-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Машиніст розчинозмішувача пересувного 3-го розряду заміняє ___.
 4. Машиніста розчинозмішувача пересувного 3-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову, принцип роботи, технічні характеристики розчинозмішувача;
  - причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей;
  - правила виконання робіт, вимоги до їх якості;
  - режими змащування;
  - норми витрат електричної енергії та мастильних матеріалів, способи їх економії;
  - слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує розчинозмішувачем пересувним.
 2. Виконує щозмінне технічне обслуговування розчинозмішувача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

III. Права

Машиніст розчинозмішувача пересувного 3-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність


Машиніст розчинозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.