Машиніст бурової установки 5-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 56 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст бурової установки 5-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст бурової установки 5-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Машиніст бурової установки 5-го розряду заміняє ___.
 4. Машиніста бурової установки 5-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, його характеристики;
  - конструкції бурових вишок і щогл, правила їх збирання і розбирання;
  - технологічні режими, правила і способи буріння та розширення свердловин з відбором і без відбору керна в нормальних та складних умовах;
  - геолого-технічний наряд на свердловину;
  - інструкцію з буровибухових робіт;
  - мету і суть цементації, бітумізації, силікатизації, тампонажу та заморожування свердловин;
  - призначення, склад, способи готування й оброблення промивних рідин, знижувачів твердості гірських порід і складних ін’єкційних розчинів;
  - призначення, характеристику, види застосовуваних інструментів, пристроїв і матеріалів;
  - вимоги до якості заправлення бурового інструменту залежно від міцності гірських порід;
  - способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення труднощів залежно від стану бурового обладнання та інструменту;
  - умови і форми залягання корисних копалин;
  - причини виникнення технічних неполадок та аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації;
  - інструкцію з відбору і зберігання керна;
  - способи виконання ловильних робіт;
  - основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики;
  - назву і розміщення гірничих виробок;
  - класифікацію і властивості гірських порід;
  - методи рекультивації земель;
  - правила ведення первинної технічної документації, її форми;
  - будову і схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму;
  - способи і правила ведення стропальних робіт.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією машиніста бурової установки 4 розряду не менше 1 року.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Буріння свердловин верстатами канатно-ударного буріння, самохідними верстатами обертального буріння з потужністю двигунів понад 50 кВт, самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигунів до 150 кВт, самохідними верстатами шарошкового буріння з потужністю двигунів до 300 кВт, збійно-буровими машинами і верстатами з підземних гірничих виробок, крім верстатів зондувального буріння.
 2. Буріння гідрогеологічних свердловин на тверді корисні копалини установками третього, четвертого і п’ятого класів (вантажопідніманням на гаку від 1,5 до 15 т).
 3. Буріння гідрогеологічних свердловин обертальним способом з застосуванням очисного агента.
 4. Виймання (вибурювання) корисних копалин з тонких пластів шнеко-буровими машинами і верстатами на підземних роботах.
 5. Монтує, демонтує, переміщає, готує до роботи, установлює і регулює бурове обладнання, планує і розчищає майданчики для його встановлення.
 6. Керує процесом буріння залежно від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового обладнання та інструменту.
 7. Проводить цементування, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами, виконує інші роботи, передбачувані технологічним регламентом і режимно-технологічною документацією.
 8. Виконує спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягання труб.
 9. Вибирає осьове зусилля, частоту обертання інструменту, кількість подаваної промивної рідини, повітря для забезпечення оптимальних режимів буріння.
 10. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.
 11. Регулює параметри процесу буріння для забезпечення швидкісної проходки.
 12. Виконує роботи щодо запобігання і ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.
 13. Готує промивальну рідину і тампонажні суміші.
 14. Контролює параметри промивальної рідини.
 15. Відновлює водовіддачу порід у свердловинах, установлює фільтри та водопіднімальні засоби.
 16. Підбирає бури, долота й бурові коронки, міняє їх у процесі буріння.
 17. Проводить очищення, промивання, желонення свердловини.
 18. Обслуговує компресори, що установлені на буровому обладнанні, пересувні компресори, що працюють в комплексі з буровою установкою (верстатом), газифіковані установки, що застосовуються під час вогневого буріння, насоси, місткості для рідкого кисню та іншого допоміжного обладнання.
 19. Здійснює ловильні роботи, закриває устя свердловини.
 20. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті.
 21. Проводить заміну двигунів, автоматів, пускачів.
 22. Бере участь у підготовці приладів та устьових пристроїв для проведення спеціальних геофізичних, гідрогеологічних й інших досліджень.
 23. Проводить ліквідаційні роботи.
 24. У необхідних випадках — відбирає керни, зразки гірських порід і визначає категорії міцності порід по буримості.
 25. Здійснює рекультивацію земель після закінчення бурових робіт, стропальні та вантажно-розвантажувальні роботи на буровій.
 26. Веде первинну технічну документацію.

 

III. Права

Машиніст бурової установки має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 

IV. Відповідальність

Машиніст бурової установки несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.