Машиніст розчинонасоса

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 40,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст розчинонасоса безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст розчинонасоса виконує вказівки ___.
 3. Машиніст розчинонасоса заміняє ___.
 4. Машиніста розчинонасоса заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову, принцип роботи, технічні характеристики розчинонасоса;
  - причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей;
  - правила виконання робіт за технологією, вимоги до їх якості;
  - режими змащування;
  - норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів, способи їх економії;
  - слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта.
  - Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року.
  - Наявність посвідчення про присвоєння II кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує розчинонасосом під час подавання розчину до місця використання (на опоряджувальних, бетонних, ізоляційних роботах) у ході будівництва об’єктів різного призначення.
 2. Виконує щозмінне технічне обслуговування розчинонасоса, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

III. Права

Машиніст розчинонасоса має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

ашиніст розчинонасоса несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
_


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.