Тесляр 6-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 39,1 Кб)

I. Загальні положення

 1. Тесляр 6-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Тесляр 6-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Тесляр 6-го розряду заміняє ___.
 4. Тесляра 6-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - особливо складні дерев’яні конструкції відповідальних інженерних споруд;
  - конструкції та способи улаштовування всіх видів опалубки;
  - способи виготовляння інвентарних шаблонів елементів великого розміру.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи теслярем 5 розряду не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує особливо складні опалубні роботи:
  - Улаштовування опалубки склепінь, оболонок і куполів.
  - Установлювання опалубки арок.
  - Складання та встановлювання на місце кружал мостів прогоном більше 50 м.
  - Виготовляння шаблонів для розмічання косяків кружал.
  - Складання коробів опалубки арок.
  - Складання та встановлювання будівельних ферм і балок прогоном більше 15 м.

III. Права

Тесляр 6-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Тесляр 6-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.