Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 5-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 41,2 Кб)

I. Загальні положення

 1. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів виконує вказівки ___.
 3. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів заміняє ___.
 4. Покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - способи розмічання та покривання дахів складної форми рулонними та штучними покрівельними матеріалами;
  - особливості улаштування стиків усіх видів;
  - будову машин, що застосовуються для наклеювання рулонних матеріалів;
  - вимоги до якості покриттів покрівель складної форми.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта.
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи покрівельником рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 4 розряду не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів:
  - Покривання рулонними та штучними покрівельними матеріалами купольних, конусоподібних і склепистих дахів.
  - Улаштовування покрівель одно- і двосхилих дахів машинами для наклеювання рулонних матеріалів.
  - Обробляння внутрішніх водостоків і покривання міжліхтарних зон і розжолобків рулонними матеріалами.

III. Права

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.