Бетоняр 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 43,8 Кб)

I. Загальні положення

 1. Бетоняр 4-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Бетоняр 4-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Бетоняр 4-го розряду заміняє ___.
 4. Бетоняра 4-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - основні вимоги до якості бетонних сумішей, готових конструкцій і виробів;
  - правила улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття та вимоги до його якості;
  - види й основи будови бетононасосів і бетоноводів, машин та пристроїв для прорізування швів під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття, бетоноукладальних і бетонообробних дорожніх машин, вібраторів і вібромайданчиків, вакуумних агрегатів;
  - правила бетонування конструкцій у зимовий час і способи прогрівання бетону;
  - види противоморозних домішок та сферу їх застосування;
  - правила установлення й розбирання опалубки конструкцій середньої складності та підтримуючого риштування;
  - правила та прийоми збирання та установки простої арматури.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта.
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи бетонярем 3 розряду не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Бетонування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій середньої складності:
  - Укладання бетонної суміші в опалубку колон, стін, балок, плит, мостових опор, бичків.
  - Укладання бетонної суміші на похилу площину (в укоси греблі, дамби, каналів тощо).
  - Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей у конструкції атомних електричних станцій (АЕС).
  - Улаштовування та ремонт чистих цементних підлог з нарізуванням на смуги і шашки.
  - Улаштовування чистих бетонних підлог методом вакуумування.
  - Улаштовування та ремонт бетонних підлог.
  - Укладання бетонної суміші під воду методом вертикально переміщуваних труб й заповнення під водою пустот, що утворилися в бутовій засипці, методом висхідного розчину.
  - Загладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу.
  - Прорізування температурних швів з оброблянням їх під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття.
  - Обробляння крайки швів та поверхні дорожнього цементно-бетонного покриття.
  - Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків блоків плитних прогонових будівель мостів.
  - Електро- й паропрогрівання бетону.

III. Права

Бетоняр 4-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Бетоняр 4-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.