Арматурник 2-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 39,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Арматурник безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Арматурник виконує вказівки ___.
 3. Арматурник заміняє ___.
 4. Арматурника заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - види арматурної сталі;
  - правила та способи розмотування й різання сталі;
  - правила транспортування та складання готових каркасів;
  - будову ручних лебідок і верстатів для розмотування, виправлення та різання арматури;
  - найпростіші правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
  - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує найпростіші роботи під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій:
  - Сортування арматурної сталі за марками й діаметрами.
  - Розмотування та витягування арматурної сталі ручними лебідками.
  - Випрямляння арматурної сталі.
  - Різання арматурної сталі ручними верстатами.
  - Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті, в’язання звичайних плоских каркасів.
  - Зачеплення арматурних конструкцій інвентарними стропами.

III. Права

Арматурник має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Арматурник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.