Кадровые документы Должностные инструкции Коммуникации, связь

Начальник зміни

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 44,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Начальник зміни безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Начальник зміни виконує вказівки ___.
 3. Начальник зміни заміняє ___.
 4. Начальника зміни заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються його діяльності;
  - правила та інструкції, які стосуються експлуатації засобів електрозв’язку;
  - порядок та методи проведення ремонтних робіт у разі пошкоджень;
  - технічну документацію на апаратуру та обладнання;
  - схему мережі електрозв’язку;
  - основні та обхідні напрямки зв’язку;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - основи трудового законодавства, Закон України “Про зв’язок”, Статут про дисципліну працівників зв’язку, Закон України “Про охорону праці”.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань.
 2. Забезпечує нормальний режим роботи засобів електрозв’язку, закріплених за зміною.
 3. Здійснює контроль за виконанням технологічного процесу та якістю роботи засобів електрозв’язку.
 4. Аналізує роботу засобів електрозв’язку, з’ясовує причини аварій та пошкоджень, здійснює заходи щодо усунення аварій та пошкоджень.
 5. Оперативно забезпечує організацію обходів та замін.
 6. Здійснює контроль за виконанням ремонтно-відновлювальних робіт під час ліквідації аварій та пошкоджень засобів зв’язку, доповідає керівництву.
 7. Веде оперативно-технічну документацію.
 8. Своєчасно складає всі види звітності про роботу засобів електрозв’язку.
 9. Забезпечує підвищення технічних знань персоналом зміни.
 10. Упроваджує передові методи праці.
 11. Робить аналіз результатів виробничої діяльності зміни, виявляє причини аварій і пошкоджень обладнання та зниження якості роботи засобів електрозв’язку.
 12. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів, які запобігають пошкодженням.
 13. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.
 14. Здійснює контроль за додержанням працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

III. Права

Начальник зміни має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Начальник зміни несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.