Кадровые документы Должностные инструкции Дизайн, творчество

Художник-оформлювач ігрових ляльок театрально-видовищного підприємства

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 41,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Художник-оформлювач безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Художник-оформлювач виконує вказівки ___.
 3. Художник-оформлювач заміняє ___.
 4. Художника-оформлювача заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - історію образотворчого та театрального мистецтва;
  - основи пластичної виразності ляльки;
  - основи техніки руху ляльки;
  - техніку і технологію розкрою і виготовлення костюму;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.


II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює творчий задум режисера із створення зовнішнього вигляду та характеру персонажів ляльок.
 2. Втілює в об’ємному рішенні плоский ескіз та креслення.
 3. Проводить складний розкрій різних тканин та пошиття різноманітних костюмів, взуття та головних уборів.
 4. Проводить художнє розфарбовування ляльок, виготовляє грим та перуки.
 5. Розробляє конструкцію та фактурне вирішення ляльок відповідно до характеру образу, що задані в ескізах.
 6. Забезпечує у встановлені терміни виготовлення персонажів на високому якісному рівні.
 7. Працює над вдосконаленням фактури з використанням нових синтетичних матеріалів.


III. Права

Художник-оформлювач має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.


IV. Відповідальність

Художник-оформлювач несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.