Кадровые документы Должностные инструкции Дизайн, творчество

Декоратор вітрин 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 45,1 Кб)

I. Загальні положення

 1. Декоратор вітрин належить до професійної групи "Технічні службовці".
 2. Призначення на посаду декоратора вітрин та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Декоратор вітрин безпосередньо підпорядковується __.
 4. Декоратор вітрин повинен знати:
  - Функціональне призначення вітрин магазинів (закладів харчування), їх види та будову, фактори психологічної дії на споживача.
  - Сучасні форми та методи показу товарів, способи технічного оформлення вітрин та створення товарної (художньо-декоративної) експозиції.
  - Правила догляду за вітринами.
  - Основні властивості товарів, що використовуються для оформлення вітрин, способи запобігання їх ушкодженню.
  - Типові підставки та допоміжні засоби для викладення всіх видів товарів.
  - Вимоги до оформлення цінників.
  - Способи застосування рекламних та інформаційних плакатів.
  - Основні символи-покажчики, які використовуються в інформаційно-рекламних цілях у вітчизняній та світовій практиці сфери торгівлі та послуг.
  - Техніку шрифту та технічного малюнку.
  - Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією декоратора вітрин 4 розряду. Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

Декоратор вітрин:

 1. Здійснює роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення внутрішнього простору магазину (закладу харчування), малює рекламні плакати, вивіски, щити, оформляє стенди, настінні панно, внутрішньо- та зовнішньомагазинні вітрини.
 2. Розробляє та розміщує у внутрішньому просторі магазину символи-покажчики товарних та функціональних відділів підприємства або окремих товарних комплексів обідніх залів та фойє закладів харчування.
 3. Готує для оформлення вітрини вітринну коробку та вітринний інвентар.
 4. Викладає товари та монтує декоративні елементи вітрини.
 5. Надписує та художньо оформляє цінники на товари, що розміщені на експозиційних стендах та у вітринах.
 6. Оформляє в торговому залі магазину (залі закладу харчування) "Куточок споживача".
 7. Оформляє ялинкові та інші тематичні товарні базари.
 8. Розробляє технічні рішення та готує за ескізами художника-оформлювача експозиційні стенди на виставках-продажу та ярмарках.
 9. Бере участь в розробці ескізів фірмового одягу для працівників магазину (закладу харчування).

III. Права

Декоратор вітрин має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Декоратор вітрин несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.