Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Електромонтер з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 39,8 Кб)

I. Загальні положення

 1. Електромонтер безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Електромонтер виконує вказівки ___.
 3. Електромонтер заміняє ___.
 4. Електромонтера заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову, правила і технологію складання, очищення і фарбування пристроїв СЦБ в умовах ремонтно-технологічної дільниці;
  - правила користування вимірювальними приладами та інструментом;
  - умови і технологію прокладання сигнально-блокувальних кабелів СЦБ;
  - габарити наближення будов і рухомого складу;
  - основи електротехніки і механіки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта.
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Розробляє, складає, чистить, фарбує вузли та деталі пристроїв СЦБ в ремонтно-технологічних дільницях.
 2. Прокладає і здійснює монтаж кабельних мереж.
 3. Виконує підсобні роботи під час бригадних і індустріальних методів обслуговування пристроїв СЦБ на станціях і перегонах.

III. Права

Електромонтер має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Електромонтер несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.