Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Апаратник оброблення зерна 6-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 45,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Апаратник оброблення зерна безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Апаратник оброблення зерна виконує вказівки ___.
 3. Апаратник оброблення зерна заміняє ___.
 4. Апаратника оброблення зерна заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - правила організації і ведення технологічного процесу сушіння зерна;
  - будову пульта керування, контрольно-вимірювальних приладів, устаткування зони обслуговування, правила його експлуатації та ефективного використання;
  - технологічні властивості зерна різних культур і показники його якості;
  - основні дані про паливо і норми його витрат;
  - методи визначення якості зерна;
  - інструкції із сушіння зерна продовольчого, кормового та насіннєвого призначення;
  - технологічний режим і правила регулювання процесу горіння палива і складання суміші теплоносія;
  - основні вимоги до топок зерносушарок;
  - правила і способи налагодження та регулювання режиму роботи зерносушильного устаткування;
  - правила черговості пуску та зупинки устаткування з пульта керування;
  - методи контролю роботи і виявлення несправностей у роботі устаткування;
  - слюсарну справу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 5 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Веде та організовує технологічний процес оброблення (сушіння) зерна і насіння різних культур продовольчого, фуражного і насіннєвого призначення у газорециркуляційних, рециркуляційно-ізотермічних зерносушарках і зерносушарках із попереднім підігріванням зерна.
 2. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу зерносушарок з рециркуляцією зерна з пульта керування.
 3. Спалює газоподібне паливо.
 4. Регулює процес горіння, тяги і температурний режим на обслуговуваному устаткуванні.
 5. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, попереднє нагрівання зерна, кількість і температуру сушильного агенту, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах, охолодження просушеного зерна в охолоджувальних камерах.
 6. Визначає кратність рециркуляції і вибір режимів сушіння зерна.
 7. Забезпечує якість сушіння і зниження вологості зерна і насіння відповідно до вимог державного стандарту.
 8. Розраховує необхідну кількість і температуру теплоносія та вологості зерна.
 9. Контролює роботу устаткування з попереднього очищення зерна.
 10. Спостерігає за роботою топок, насосів, паливопроводів, повітродувок та іншого устаткування.
 11. Керує бригадою робітників.

III. Права

Апаратник оброблення зерна має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Апаратник оброблення зерна несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.