Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Дезінфектор

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 41,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Дезінфектор безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Дезінфектор виконує вказівки ___.
 3. Дезінфектор заміняє ___.
 4. Дезінфектора заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - призначення, види і властивості речовин, застосовуваних для дезінфекції, дезінсекції, дезодорації і дератизації;
  - способи завантаження і вивантаження дезінфекційних камер;
  - заходи особистої і громадської безпеки під час проведення робіт з дезінфекції, дезінсекції і дератизації;
  - ознаки отруєння і правила надання першої допомоги;
  - правила безпеки робіт з отрутохімікатами, правила користування індивідуальними засобами захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Дезінфікує (знищує або послабляє хвороботворні мікроорганізми чи носіїв зарази, інфекції) і проводить дезодорацію одягу, речей домашнього вжитку, устаткування, машин, сировини, напівфабрикатів, транспортних засобів, територій, виробничих приміщень, будівель, споруд тощо фізичним, хімічним, біологічним і комбінованим методами.
 2. Проводить дезінсекцію (знищує і запобігає розмноженню шкідливих комах), дератизацію і дезодорацію (знищує щурів, мишей і польових гризунів-шкідників) отруйними хімічними речовинами вручну.
 3. Підносить оброблювані предмети до дезінфекційної камери, завантажує і вивантажує їх.
 4. Готує і застосовує отрутохімікати та інші речовини для дезінфекції, дезінсекції і дератизації.
 5. Приймає, веде облік, зберігає й видає отрутохімікати і продукти для приготування принад відповідно до вимог і інструкцій.
 6. Перевіряє справність засобів захисту: протигазів, спецодягу, інвентарю тощо і підготовляє їх до застосування.

III. Права

Дезінфектор має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Дезінфектор несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.