Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Електромонтер з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 6-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 40,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Електромонтер безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Електромонтер виконує вказівки ___.
 3. Електромонтер заміняє ___.
 4. Електромонтера заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову, правила, норми утримання маршрутно-контрольних пристроїв, контрольних стрілочних замків, електрожезлового зв’язку і СЦБ,
  - механічні та електричні характеристики приладів електромагнітних систем.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта (молодший спеціаліст).
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування 5 розряду не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Утримує в справному стані, здійснює поточний ремонт, заміну маршрутно-контрольних пристроїв з контрольними стрілочними замками електрожезлової системи, напівавтоматичного блокування, повітряних і кабельних ліній сигналізації та зв’язку.
 2. Обслуговує електромеханічні автостопи точкового типу і пристрої позапоїзного контролю швидкості.
 3. Виконує первинне механічне та електричне регулювання апаратури СЦБ електромагнітних систем в ремонтно-технологічних дільницях.
 4. Копіює і оновлює технічну документацію.

III. Права

Електромонтер має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Електромонтер несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.