Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Транспортувальника 2-го розряду (такелажні роботи)

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 41,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Транспортувальник безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Транспортувальник виконує вказівки ___.
 3. Транспортувальник заміняє ___.
 4. Транспортувальника заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - найменування вантажів, що переносяться та перевозяться;
  - виробниче завдання обслуговуваних дільниць і графік завантаження робочих місць;
  - технологічну послідовність оброблення матеріалів, деталей, вузлів;
  - правила вантаження і транспортування вантажів;
  - способи укладання та штабелювання вантажів;
  - будову тари та способи закріплення вантажів, що перевозяться;
  - порядок оформлення приймально-здавальних і супровідних документів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках, електропневмоталях та інших транспортних засобах, а також за допомогою тросів на робочі місця різні виробничі вантажі: сировину, напівфабрикати, деталі, вироби, інструмент, прилади тощо, які не потребують обережності, а також і сипкі матеріали згідно зі змінним завданням.
 2. Доставляє і здає на склад та ВТК зазначені вантажі з відповідним оформленням приймально-здавальних і супровідних документів.
 3. Доставляє хімічні матеріали та барвники із вагової до місця їх приготування.
 4. Передає і кількісно приймає напівфабрикати, деталі, вироби, які проходять міжопераційне оброблення в інших цехах та на дільницях.
 5. Складає та сортує вантажі, що транспортуються.

III. Права

Транспортувальник має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Транспортувальник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.