Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Апаратник оброблення зерна 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 42,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Апаратник оброблення зерна безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Апаратник оброблення зерна виконує вказівки ___.
 3. Апаратник оброблення зерна заміняє ___.
 4. Апаратника оброблення зерна заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - технологічні процеси та схеми очищення, сортування зерна та насіння на складних зерноочисних та зерносортувальних машинах-агрегатах, сушіння зерна та насіння в пересувних, камерних та шахтних сушарках;
  - технологічний режим та правила регулювання горіння та складання сумішей теплоносія;
  - будову складних зерноочисних та зерносортувальних машин-агрегатів, калібрувальних машин, пересувних, шахтних зерносушарок, іншого аналогічного устаткування;
  - типи та види оброблюваного зерна, показники їх якості;
  - порядок ремонту обслуговуваного устаткування, заміни сит, їх номери та види;
  - правила та черговість пуску і зупинки устаткування;
  - методи контролю роботи і способи виявлення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування;
  - слюсарну справу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 3 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Веде технологічні процеси:
  - очищення зерна, насіння на складних зерноочисних, зерносортувальних машинах-агрегатах;
  - сушіння зерна різних культур, насіння олійних та бобових культур, кукурудзи в качанах у пересувних, камерних сушарках, шахтних сушарках продуктивністю до 30 т на годину;
  - спалювання палива в топках обслуговуваних зерносушарок.
 2. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів, трієрів, складних зерноочисних та зерносортувальних машин-агрегатів, пересувних, камерних, шахтних зерносушарок, калібрувальних машин, іншого обслуговуваного устаткування, бере участь у його ремонті.
 3. Керує роботою апаратника нижчої кваліфікації.

III. Права

Апаратник оброблення зерна має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Апаратник оброблення зерна несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.