Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 45,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду заміняє ___.
 4. Слюсаря з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - технічні характеристики устаткування подавання палива;
  - технічні умови на приймання механізмів або вузлів з ремонту;
  - способи і правила бракування спрацьованих деталей вантажопідйомних машин, механізмів, вантажозахватних пристроїв;
  - правила та інструкції з експлуатації та ремонту устаткування подавання палива, його регулювання;
  - правила відімкнення устаткування, що ремонтується, від діючих машин і механізмів;
  - правила статичного і динамічного балансування роторів, складання і розбирання муфт зчеплення будь-якої конструкції, випробовування такелажного оснащення, вантажопідйомних машин, споруд;
  - причини виникнення вібрації в машині;
  - способи і прийоми правлення валів механізмів;
  - технологію перезаливання підшипників ковзання;
  - правила виведення в ремонт, оформлення наряду-допуску;
  - правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів;
  - порядок і організацію робіт бригади з ремонту устаткування;
  - нормування.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування подавання палива.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює розбирання, реконструкцію, ремонт, припасовування, складання, регулювання і випробовування, реконструкцію складних вузлів устаткування подавання палива, слюсарну обробку деталей за 6 — 7 квалітетами (1 — 2 класами точності) з підгонкою і доводкою.
 2. Приймає за кресленням виготовлені запасні частини, виготовлені зварні і клепані з’єднання.
 3. Робить розмітку особливо складних деталей.
 4. Перевіряє співвісність корпусів підшипників, геометричні розміри металоконструкцій, підкранових колій, направних конвеєрів, підіймача, стріли.
 5. Організовує роботу з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.
 6. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливості їх відновлення.
 7. Перевіряє в роботі основне і допоміжне устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію.
 8. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

III. Права

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.