Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Оператор котельні 3-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 42,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Оператор котельні безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Оператор котельні виконує вказівки ___.
 3. Оператор котельні заміняє ___.
 4. Оператора котельні заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову котлів, які обслуговуються;
  - будову та принцип роботи відцентрових та поршневих насосів, електродвигунів та парових двигунів;
  - схеми тепло-, паро- і водопроводів котельної установки та зовнішніх тепломереж;
  - порядок обліку результатів роботи устаткування та теплоти, яка відпускається споживачам;
  - будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 2 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Обслуговує водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год. (понад 3 до 10 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год. (понад 5 до 20 Гкал/год.), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні.
 2. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до 20 Гкал/год.).
 3. Здійснює пуск, зупинку, регулювання та спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників і живильних насосів.
 4. Забезпечує безперервну роботу устаткування котельні.
 5. Здійснює пуск, зупинку та переключення агрегатів, що обслуговуються, у схемах теплопроводів.
 6. Веде облік теплоти, яка відпускається споживачам.
 7. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

III. Права

Оператор котельні має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Оператор котельні несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.