Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Геодезист

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 47,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Геодезист безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Геодезист виконує вказівки ___.
 3. Геодезист заміняє ___.
 4. Геодезиста заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виконання геодезичних робіт;
  - геодезичні прилади та правила їх технічної експлуатації;
  - положення, інструкції, вимоги нормативно-методичних документів з питань виконання геодезичних робіт;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, технології будівельного виробництва;
  - вітчизняний та зарубіжний досвід виконання геодезичних робіт;
  - законодавство про працю;
  - норми та правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час виконання геодезичних робіт.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Провідний геодезист - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією геодезиста I категорії не менше 2 років.
  Геодезист I категорії - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією геодезиста II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
  Геодезист II категорії - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією геодезиста не менше 2 років.
  Геодезист - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Виконує комплекс геодезичних робіт, що забезпечують відповідність геометричних параметрів, координат і висотних позначок будівель і споруд під час їх розміщення та зведення.
 2. Бере участь у прийманні від замовника геодезичної розбивної основи та виконує розбивні роботи у ході будівництва: розпланування майданчикових лінійних споруд (крім магістральних), тимчасових будівель, споруд, створення внутрішньої розбивної мережі на монтажних горизонтах, розбиття проміжних осей тощо.
 3. Проводить у разі потреби перевірку точності виготовлення та встановлення монтажної оснастки.
 4. Здійснює контроль за переміщенням і деформаціями конструкцій та елементів будівель і споруд у ході виконання будівельно-монтажних робіт.
 5. Повідомляє керівництву будівельної організації про загрозу аварії будівлі, споруди, що викликана порушенням вимог проектної документації щодо точності геометричних параметрів; заносить відповідні зауваження до загального журналу робіт.
 6. Своєчасно проводить виконавчі зйомки, у тому числі зйомки підземних комунікацій у відкритих траншеях, готує необхідну виконавчу геодезичну документацію.
 7. Здійснює контроль за дотримуванням виробничим персоналом точності геометричних параметрів споруд, за станом геодезичних приладів, засобів лінійних вимірювань, правильністю їх зберігання й експлуатації.
 8. Бере участь у пред’явленні об’єктів будівництва приймальній комісії.
 9. Веде спостереження за збереженням геодезичних позначок на будівельному майданчику та незмінністю їх положення у ході будівництва.

III. Права

Геодезист має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Геодезист несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.