Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Інженер із стандартизації та якості

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 58,3 Кб)

I. Загальні положення

 1. Дана посадова інструкція визначає функціональна обов’язки, права і відповідальність інженера із стандартизації та якості.
 2. Інженер із стандартизації та якості належить до професійної групи “Професіонали”.
 3. Інженер із стандартизації та якості проводить роботи по функціонуванню і вдосконаленню системи управління якістю в рамках своєї компетенції.
 4. Призначення на посаду інженера із стандартизації та якості та звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора за поданням представника керівництва з якості з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 5. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості підпорядковується з питань функціонування системи управління якістю та безпечністю безпосередньо представнику керівництва з якості.
 6. На період тимчасової відсутності інженера із стандартизації та якості виконання його службових обов'язків покладається на посадову особу, визначену наказом генерального директора.
 7. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості керується:
  - діючим законодавством України;
  - наказами та розпорядженнями генерального директора;
  - діючою нормативною документацією в сфері виробництва продукції підприємства;
  - державними стандартами і стандартами ISO серії 9000;
  - документацією системи управління якістю;
  - цією посадовою інструкцією.
 8. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Без вимог до стажу роботи.
 9. Інженер із стандартизації та якості повинен знати:
  - Державні стандарти в сфері якості та безпечності харчових продуктів та стандарти ISO серії 9000.
  - Нормативну документацію в сфері виробництва продукції організації.
  - Порядок пред'явлення і розгляду рекламацій щодо невідповідної продукції.
  - Закон України „Про безпечність та якість харчових продуктів" та інші нормативні акти.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Координує роботу та бере участь у розробленні, впровадженні і вдосконаленні процесів системи управління якістю.
 2. Координує роботи по функціонуванню системи управління якістю.
 3. Бере участь у проведенні навчання і консультацій співробітників з питань розробки, функціонування та удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 4. Приймає участь у розгляді та аналізі рекламацій щодо якості продукції, підготовці висновків і проведенні листування за результатами розгляду.
 5. Вивчає причини, що викликають виготовлення невідповідної продукції, бере участь у розробленні та впровадженні заходів по їх усуненню.
 6. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і вдосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 7. Приймає участь у координації діяльності групи внутрішніх аудиторів, розробленні графіків внутрішніх аудитів і проводить аудити у відповідності з цими графіками.
 8. Здійснює контакти із зовнішніми аудиторами під час організації та проведення зовнішніх аудитів.
 9. Здійснює контакти з консалтинговими організаціями в галузі системи управління якістю та безпечністю.
 10. Приймає участь в реалізації всіх процесів системи управління якістю та безпечністю.
 11. Забезпечує максимальну об'єктивність та достовірність результатів роботи.
 12. У всіх випадках дотримується етичних норм.
 13. Дотримується трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 14. Підтримує в робочому стані документацію системи управління якістю та безпечністю та бере участь у функціонуванні процесів „Управління документацією", „Управління протоколами", "Коригувальні дії", "Запобіжні дії", "Управління невідповідною продукцією", „Внутрішні аудити".
 15. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, з заходів протипожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Дотримуватися вимог чинних правил безпеки для пішоходів під час руху в складських приміщеннях та на території підприємства.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці, в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати керівникові та заступнику генерального директора з питань охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.

 

III. Права

Інженер із стандартизації та якості має право:

 1. Вимагати від працівників підприємства виконання всіх дій, які вимагаються від них документацією системи управління якістю та безпечністю.
 2. Вносити пропозиції щодо удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 3. В разі виникнення проблем при функціонуванні системи управління якістю та безпечністю, звертатися за сприянням безпосередньо до керівництва підприємства.
 4. Надсилати до будь-яких посадових осіб підприємства запити про інформацію, необхідну для результативного функціонування та вдосконалення системи управління якістю та безпечністю, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.
 5. Брати участь в обговорюванні та у вирішенні питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.
 6. Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, пов'язаних з питаннями систем управління якістю та безпечністю.

 

IV. Відповідальність

Інженер із стандартизації та якості несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 5. За порушення правил з охорони праці.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.