Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Машиніст насосних установок 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 42,3 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст насосних установок 4-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст насосних установок 4-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Машиніст насосних установок 4-го розряду заміняє ___.
 4. Машиніста насосних установок 4-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - конструкцію відцентрових, поршневих насосів, вакуум-насосів і турбонасосів різних систем;
  - основні знання з електротехніки, гідравліки та механіки;
  - будову і розташування аванкамер, трубопроводів, сіток, колодязів та контрольно-вимірювальних приладів;
  - правила пуску та зупинки устаткування насосних установок;
  - способи усунення несправностей у роботі устаткування та ліквідації аварій.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста насосних установок 3 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Обслуговує насосні установки із сумарним подаванням понад 3000 до 10000 м.куб./год., пульпи та інших нев’язких рідин, обладнаних насосами і турбонасосами різних систем.
 2. Здійснює пуск, регулювання режиму роботи і зупинку двигунів та насосів.
 3. Обслуговує насоси і насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках і на промислових водозаборах з подаванням понад 1000 до 3000 м.куб./год. кожен та голкофільтрових і вакуум-насосних установок з подаванням насосами понад 600 м.куб./год. кожен.
 4. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарною продуктивністю понад 18000 м.куб./год. метаноповітряної суміші.
 5. Контролює забезпечення заданого тиску води і пульпи в мережі дільниці, що обслуговується.
 6. Визначає несправності в роботі устаткування насосних установок та усуває їх.

III. Права

Машиніст насосних установок 4-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Машиніст насосних установок 4-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.