Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Оператор котельні 6-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 39 Кб)

I. Загальні положення

 1. Оператор котельні безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Оператор котельні виконує вказівки ___.
 3. Оператор котельні заміняє ___.
 4. Оператора котельні заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - конструктивні особливості складних контрольно-вимірювальних приладів і апаратів автоматичного регулювання;
  - теплотворну здатність і фізичні властивості палива;
  - елементи паливного балансу котлів та його складання;
  - правила визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 5 розряду — не менше 1 року.


II. Завдання та обов'язки

 1. Обслуговує водогрійні та парові котли різних систем із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год. (понад 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 546 ГДж/год. (понад 130 Гкал/год.), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні.

III. Права

Оператор котельні має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Оператор котельні несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.