Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Оператор котельні 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 41,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Оператор котельні безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Оператор котельні виконує вказівки ___.
 3. Оператор котельні заміняє ___.
 4. Оператора котельні заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову та правила обслуговування однотипних котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів;
  - основи теплотехніки;
  - різні властивості палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;
  - технічні умови на якість води та способи її очищення;
  - причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання;
  - будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 3 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Обслуговує водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до 20 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні.
 2. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год. (понад 20 Гкал/год.).
 3. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів.
 4. Регулює роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари.
 5. Запобігає та усуває несправності в роботі устаткування.

III. Права

Оператор котельні має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Оператор котельні несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.