Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Сепараторник біомаси 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 42,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Сепараторник біомаси 4-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Сепараторник біомаси 4-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Сепараторник біомаси 4-го розряду заміняє ___.
 4. Сепараторника біомаси 4-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - технологічний процес і схему виробництва дріжджів;
  - будову основного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів;
  - фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, методи визначення якості сепарації і втрат дріжджів;
  - правила запобігання та усунення відхилень від норм технологічного режиму;
  - способи усунення дрібних дефектів у роботі устаткування;
  - несправності, які потребують аварійної зупинки сепараторів та порядок такої зупинки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією сепараторника біомаси 3 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює технологічний процес сепарації дріжджової суспензії на сепараторах різних систем: відокремлення дріжджів від бражки, промивання та згущення дріжджів до заданої концентрації.
 2. Регулює навантаження на сепаратори, обслуговує батареї сепараторів.
 3. Визначає якість промивання та згущення дріжджів.
 4. Проводить аналізи на втрати клітин у фугатах і визначення концентрації дріжджової суспензії (дріжджового молока).
 5. Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму сепарації, регулює параметри процесу.
 6. Реєструє параметри процесу в технологічному журналі.
 7. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування.
 8. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту.
 9. Керує роботою сепараторника нижчої кваліфікації.

III. Права

Сепараторник біомаси 4-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.