Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Технік-гідротехнік

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 47,2 Кб)

I. Загальні положення

 1. Технік-гідротехнік безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Технік-гідротехнік виконує вказівки ___.
 3. Технік-гідротехнік заміняє ___.
 4. Техніка-гідротехніка заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Водний і Земельний кодекси України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;т
  - Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем;
  - основи геодезії, гідротехніки, гідрології, гідрогеології;
  - проектно-кошторисну документацію;
  - призначення гідротехнічних споруд;
  - технологію експлуатації гідроспоруд і об’єктів;
  - технічну документацію;
  - застосування інструментів, приладів та використання механізмів;
  - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо завданню шкоди навколишньому середовищу;
  - планування і порядок проведення ремонтно-експлуатаційних робіт;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Технік-гідротехнік I категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 1 року.
  Технік-гідротехнік II категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 2 років.
  Технік-гідротехнік: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) — без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує виконання комплексу робіт, пов’язаних з утриманням у належному технічному стані закріплених за ним гідротехнічних споруд і об’єктів, відповідає за їх правильну технічну експлуатацію.
 2. Контролює виконання ремонтних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на каналі, гідротехнічних спорудах, водовиділах, які він обслуговує.
 3. Бере участь у роботі комісії з обстеження закріплених за ним об’єктів, зі складання дефектних відомостей про технічний стан гідротехнічних об’єктів на дільниці, виявляє технічні дефекти в спорудах та їх вплив на роботу меліоративних систем, вживає заходів щодо їх ліквідації.
 4. Упроваджує нову техніку, засоби малої механізації на роботах із технічної експлуатації споруд і об’єктів та для проведення ремонтно-експлуатаційних робіт.
 5. Вживає заходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків та підготовки меліоративних систем до вегетаційного періоду.
 6. Веде первинну інформаційну та звітну документацію, бере участь у розробленні планів забору води, відповідає за своєчасну і безперебійну подачу води водокористувачам згідно з графіками.
 7. Здійснює контроль за виконанням робітниками правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, споруд і об’єктів, дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової дисципліни.

III. Права

Технік-гідротехнік має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Технік-гідротехнік несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.