Кадровые документы Должностные инструкции Производство

Механік з ремонту устаткування

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 50 Кб)

I. Загальні положення

 1. Механік з ремонту устаткування безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Механік з ремонту устаткування виконує вказівки ___.
 3. Механік з ремонту устаткування заміняє ___.
 4. Механіка з ремонту устаткування заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи бурового, нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації;
  - організацію і технологію ремонтних робіт, правила складання технічної документації з ремонту;
  - основи технології буріння нафтових і газових свердловин;
  - вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту, модернізації бурового, нафтогазопромислового устаткування;
  - економіку, організацію виробництва, праці та управління: основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Механік з ремонту устаткування I категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — стаж роботи за професією механіка з ремонту устаткування II категорії — не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста — не менше 2 років.
  Механік з ремонту устаткування II категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; для бакалавра або молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією механіка з ремонту устаткування — не менше 2 років.
  Механік з ремонту устаткування: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує експлуатацію і надійну роботу бурового, нафтогазопромислового устаткування, здійснює своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів бурового, нафтогазопромислового устаткування.
 2. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки бурового, нафтогазопромислового устаткування та організовує їх безпечну експлуатацію.
 3. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання.
 4. Вживає заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування.
 5. Бере участь у випробуванні нових зразків бурової і нафтогазовиробничої техніки.
 6. Бере участь у контролі за проведенням передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалкових пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок.
 7. Бере участь у контролі за проведенням дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв.
 8. Контролює якість монтажу устаткування.
 9. Організовує контроль за комплектністю нових установок.
 10. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового, нафтогазопромислового устаткування та у розробленні засобів щодо їх запобігання.
 11. Веде первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів.
 12. Забезпечує складання звітів про наявність і технічний стан устаткування.
 13. Забезпечує контроль за постачанням бригад запасними частинами, матеріалами і наявністю паспортів на устаткування.
 14. Забезпечує контроль за дотриманням норм витрат палива і мастильних матеріалів.
 15. Бере участь у розробленні засобів з економії паливно-енергетичних ресурсів.
 16. Веде встановлену звітність.

III. Права

Механік з ремонту устаткування має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Механік з ремонту устаткування несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.