Кадровые документы Должностные инструкции Медицина, фармацевтика

Помiчник лiкаря-стоматолога

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 53 Кб)

I. Загальні положення

 1. Помiчник лiкаря-стоматолога безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Помiчник лiкаря-стоматолога виконує вказівки ___.
 3. Помiчник лiкаря-стоматолога заміняє ___.
 4. Помiчника лiкаря-стоматолога заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
  - організацію стоматологічної допомоги населенню;
  - права, обов’язки та відповідальність помічника лікаря-стоматолога;
  - топографічну анатомію голови, щелепно-лицевої ділянки;
  - анатомічну, гістологічну будову, функціональні та вікові особливості зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини рота;
  - ембріологію зубощелепного апарату;
  - етіологію, патогенез, клініку основних стоматологічних захворювань;
  - вплив стоматологічних захворювань на органи та системи організму;
  - значення спадковості в розвитку стоматологічних захворювань;
  - спеціальні та допоміжні методи дослідження;
  - основи фармакології в терапевтичній стоматології;
  - застосування фізіотерапії в стоматологічній практиці;
  - методи знеболювання, інтенсивної терапії та реанімації у стоматології;
  - профілактику стоматологічних захворювань, зубощелепних аномалій;
  - основи раціонального харчування людини;
  - правила безпеки в стоматології;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Помічник лікаря-стоматолога вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
  Помічник лікаря-стоматолога I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
  Помічник лікаря-стоматолога II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
  Помічник лікаря-стоматолога: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію стоматологічної допомоги населенню.
 2. Застосовує сучасні методи профілактики та лікування стоматологічних захворювань.
 3. Працює разом з лікарем-стоматологом як його асистент.
 4. Проводить первинне обстеження щелепно-лицевої ділянки, діагностує захворювання і надає першу допомогу при невідкладних станах (у разі відсутності лікаря-стоматолога).
 5. Визначає стан ротової порожнини та необхідність спеціальних методів дослідження (лабораторних, рентгенологічних, цитологічних тощо).
 6. Аналізує рентгенограми зубів та щелеп.
 7. Проводить знеболювання, готує матеріали для пломбування каналів, накладає лікувальні пов’язки.
 8. Проводить аплікацію та зрощення м’яких і твердих тканин порожнини рота.
 9. Проводить ортопедичне лікування твердих тканин зуба та захворювань пародонту.
 10. Підбирає відбиткові ложки і готує відбитковий матеріал для зняття відбитку, відливає моделі, коректує знімний протез і ортодонтичні апарати.
 11. Проводить первинну індивідуальну та масову профілактику стоматологічних захворювань.
 12. Виписує та зберігає фармакологічні препарати, готує суміші, пасти та інше для лікування в стоматології.
 13. Проводить післяопераційний догляд за хворими з пошкодженням щелепно-лицевої ділянки.
 14. Дотримується принципів медичної деонтології.
 15. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення з питань профілактики стоматологічних захворювань.
 16. Веде медичну документацію.
 17. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

III. Права

Помiчник лiкаря-стоматолога має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Помiчник лiкаря-стоматолога несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.