Кадровые документы Должностные инструкции Медицина, фармацевтика

Лiкар-герiатр

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 52,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Лiкар-герiатр безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Лiкар-герiатр виконує вказівки ___.
 3. Лiкар-герiатр заміняє ___.
 4. Лiкаря-герiатра заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію геріатричної служби;
  - основи права в медицині;
  - права, обов’язки та відповідальність лікаря-геріатра;
  - показники захворюваності, інвалідності, смертності осіб старших вікових груп і шляхи їх зниження;
  - нормальну і патологічну анатомію та фізіологію органів і систем людини;
  - основи водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, гемостазу у віковому аспекті;
  - сучасну класифікацію хвороб;
  - клінічні прояви і патогенез захворювань серцево-судинної системи, порушень мозкового та коронарного кровообігу, опорно-рухового апарату;
  - методи діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та профілактики при різноманітній патології;
  - загальні і спеціальні методи обстеження;
  - основи фармакотерапії, методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури;
  - організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
  - показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;
  - основи раціонального харчування, принципи дієтотерапії;
  - передові інформаційні та Iнтернет технології;
  - сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Лікар-геріатр вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
  Лікар-геріатр I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
  Лікар-геріатр II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
  Лікар-геріатр: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом Підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію геріатричної допомоги.
 2. Надає висококваліфіковану лікувально-консультативну, реабілітаційну та профілактичну допомогу хворим і здоровим особам похилого віку.
 3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
 4. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей — терапевтами, кардіологами, невропатологами, ортопедами.
 5. Організовує і проводить консультації хворих.
 6. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 7. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 8. Дотримується принципів медичної деонтології.
 9. Веде лікарську документацію.
 10. Бере активну участь у пропаганді здорового способу життя, систематичних фізичних вправ, загартування організму, раціонального харчування осіб літнього і старечого віку.
 11. Проводить цілеспрямовану роботу серед населення щодо запобігання передчасному старінню.
 12. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує сучасні методи лікування.

III. Права

Лiкар-герiатр має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Лiкар-герiатр несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.