Кадровые документы Должностные инструкции Торговля

Контролер харчової продукції 3-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 42 Кб)

I. Загальні положення

 1. Контролер харчової продукції безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Контролер харчової продукції виконує вказівки ___.
 3. Контролер харчової продукції заміняє ___.
 4. Контролера харчової продукції заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - державні стандарти, технічні умови та вимоги до сировини, готової продукції, бочкової, паперової, металевої та скляної тари;
  - методи контролю, види, ознаки і причини дефектів, браку;
  - способи визначення дефектів, виявлення браку та встановлення причин їх виникнення;
  - будову, правила застосування і перевірки точності контрольних приладів, пристроїв, механізмів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера харчової продукції 2 розряду — не менше 1 року.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Веде суцільний або вибірковий контроль на різних стадіях виробництва сировини, напівфабрикатів, продукції, тари за об’ємом заповнення, укладання, розмірами, формою, асортименту, сортістю, категорійністю, кондинційністю, чистотою, прозорістю, наявністю сторонніх запахів, включень, герметичністю термозварного целофану на основі зважування, вимірювання, зовнішнього огляду або огляду бочкової тари із застосуванням різних світильників, бракуючих автоматів і відповідності державним стандартам та технічним вимогам.
 2. Укладає та упаковує крихку готову продукцію, а також продукцію, яка легко ламається і деформується, у різні види тари.
 3. Відбирає проби.
 4. Веде облік.
 5. Здає продукцію в експедицію, складає приймально-здавальні документи.

III. Права

Контролер харчової продукції має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Контролер харчової продукції несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.