Кадровые документы Должностные инструкции Торговля

Контролер харчової продукції 4-го розряду

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 40,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Контролер харчової продукції безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Контролер харчової продукції виконує вказівки ___.
 3. Контролер харчової продукції заміняє ___.
 4. Контролера харчової продукції заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - технологію виробництва на обслуговуваній дільниці;
  - державні стандарти, технічні умови;
  - вимоги до якості обробки сировини, напівфабрикатів, продукції;
  - види дефектів;
  - методи проведення аналізів;
  - порядок відбору проб;
  - будову контрольно-вимірювальних приладів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера харчової продукції 3 розряду — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Веде суцільний або вибірковий контроль якості технологічної обробки сировини, напівфабрикатів, продукції на різних стадіях виробничого процесу за результатами лабораторних аналізів; кислотності; розчинності, концентрації, густини, вмісту вологи, активності, м’якості помелу, інших показників та відповідності державним стандартам, технічним умовам, затвердженим зразкам.
 2. Відокремлює браковану, дефектну продукцію, сировину, напівфабрикати зі зниженою якістю або на брак.
 3. Відбирає проби.
 4. Веде облік.
 5. Здає продукцію в експедицію та складає приймально-здавальну документацію.

III. Права

Контролер харчової продукції має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Контролер харчової продукції несе відповідальність за:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.