Асистент режисера, балетмейстер, диригент, хормейстер клубного закладу

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 41,8 Кб)

I. Загальні положення

 1. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу виконує вказівки ___.
 3. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу заміняє ___.
 4. Асистента режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
  - чинні нормативні акти, що визначають розвиток народної творчості;
  - основи організації і методи здійснення творчого процесу;
  - основи виконавської майстерності;
  - досвід роботи аналогічних колективів, студій;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією — не менше 3 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Бере участь у розробці й реалізації організаційно-творчих планів роботи студії, самодіяльних колективів.
 2. Веде репетиційну, навчальну, тренувальну роботу з виконавцями.
 3. Надає їм допомогу у доборі літературного, музичного, іконографічного та інших матеріалів, необхідних для вирішення постановочних завдань тощо.
 4. Сприяє популяризації творчості учасників колективу, студії.

III. Права

Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.