Культорганізатор

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 42,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Культорганізатор безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Культорганізатор виконує вказівки ___.
 3. Культорганізатор заміняє ___.
 4. Культорганізатора заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
  - чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
  - основи історії і теорії мистецтва, історії виникнення ігор та розваг, їх соціально-психологічні й педагогічні функції;
  - методи та способи активізації аудиторії, залучення різних категорій населення до колективного ігрового спілкування;
  - драматургічну побудову масових розважальних заходів;
  - основи конферансу;
  - ігровий репертуар для різних вікових категорій населення;
  - досвід роботи культорганізаторів в інших закладах культури;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Культорганізатор 1-ї категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією культорганізатора 2-ї категорії — не менше 2 років.
  Культорганізатор 2-ї категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією культорганізатора не менше 2 років.
  Методист: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Проводить масові ігри, забезпечує колективне ігрове спілкування.
 2. Організує вистави, проводить вечори розваг та інші форми організації дозвілля населення.
 3. Бере участь у розробленні та складанні сценаріїв, тематичних програм, ігрових форм колективного дозвілля, художньому оформленні та музичному супроводі заходів.
 4. Складає кошторис видатків на проведення заходів і подає його на затвердження в установленому порядку.

III. Права

Культорганізатор має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Культорганізатор несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.