Кадровые документы Должностные инструкции Образование, наука

Нянька (догляд за дітьми до 3-х років)

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 43,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Нянька безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Нянька виконує вказівки ___.
 3. Повинен знати:
  - основні положення Конвенції про права дитини, законодавство України про освіту, інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань виховання;
  - державну мову відповідно до чинного законодавства;
  - правила та норми безпеки життєдіяльності;
  - вікові анатомо-фізіологічні, психічні особливості розвитку дитини від народження до трьох років, основи гігієни і дієтології дитини, вимоги до організації сну, приготування їжі для дитини, долікарської допомоги;
  - дитячу літературу, найвидатніші твори мистецтва для дітей відповідного віку;
  - закономірності взаємодії дитини з довкіллям;
  - виховні функції і можливості використання дитячих меблів, посуду та іграшок;
  - засоби та форми розвиткової діяльності та виховної роботи, прищеплення загальної культури, зокрема етичних навичок дитини, організації активного та творчого дозвілля дитини: індивідуально, в групах та сім’ях;
  - поводження в екстремальних ситуаціях, історію рідного краю, міста, його визначні пам’ятки, культурні та навчальні заклади для дітей, основи етики, етикету, екологічної культури.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та спеціальна професійна підготовка, без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює догляд за дитиною, забезпечує всі її режимні процеси з урахуванням віку й стану здоров’я дитини, використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи.
 2. Здійснює заходи щодо забезпечення гармонійного фізичного, розумового та психічного розвитку дитини.
 3. У разі потреби — захищає життя дитини.
 4. Виховує в дитини повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
 5. Готує своїх вихованців до свідомого життя, пропагує здоровий спосіб життя.
 6. Безпосередньо працює з батьками, надає їм консультаційну допомогу з питань виховання та гармонійного розвитку їхньої дитини; розвиває її здібності, формує навички гігієни та побутового самообслуговування.

III. Права

Нянька має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Нянька несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.