Кадровые документы Должностные инструкции Образование, наука

Інспектор ректорату

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 42,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Інспектор ректорату призначається і звільняється з посади наказом ректора університету.
 2. У своїй роботі інспектор ректорату керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами, розпорядженнями ректора.
 3. Інспектор ректорату повенин знати:
  - Закони, нормативні документи Міністерства освіта і науки України, постанови, розпорядження, накази ректора.
  - Положення, інструкції та інші керівні матеріали з ведення діловодства.
  - Організацію та зміст роботи проректора з наукової роботи.
  - Правила користування технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютером, ксероксом та факсом.
  - Стандарти систем організаційно – розпорядчої документації.
  - Ділову мову та етику службових стосунків.
  - Основи законодавства про працю, правила та норми охорони праці і техніки безпеки, правила внутрішнього трудового розпорядку.
 4. На посаду інспектора ректорату призначаються особи з повною вищою освітою, без вимог до стажу роботи.
 5. Інспектор ректорату безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організація телефонних переговорів, зустрічей, поїздок проректора з наукової роботи.
 2. Відправлення та отримання документів по факсу.
 3. Прийом документів до підпису та їх повернення.
 4. Реєстрація вхідної та вихідної документації.
 5. Облік наказів, розпоряджень, листів та іншої документації, яка надходить з Міносвіти, вищих навчальних закладів, спеціалізованих вчених рад, організацій та університету зокрема.
 6. Копіювання, сортування і збереження документації.
 7. Ведення каталогу авторефератів.
 8. Реєстрація авторефератів для відзивів.
 9. Контроль за видачею та поверненням наукових журналів, збірників, посібників, авторефератів, взятих за згодою проректора з наукової роботи для користування.
 10. Забезпечення отриманою інформацією (листи, розпорядження, накази та інше), із візою проректора з наукової роботи, Науково – дослідного сектору.
 11. Контроль за отриманням та передачею інформаційних листів і запрошень на конференції Відділу організації науково – дослідної роботи.
 12. Реєстрація наукових статей.
 13. Контроль за отриманням та реєстрація преси.
 14. Робота з комп’ютером. Оформлення документації: листів, розпоряджень, наказів, подання.

III. Права

Інспектор ректорату мають право:

 1. Доповідати проректору з наукової роботи про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.
 2. Отримувати необхідну для виконання службових функцій інформацію від проректора з наукової роботи та працівників підрозділів, які є у підпорядкуванні проректора з наукової роботи.
 3. Вносити пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов’язками.

IV. Відповідальність

 1. Інспектор ректорату несе відповідальність за якість і своєчасність виконання обов’язків, покладених на неї посадовою інструкцією; за збереження документації та майна.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.