Заступник директора магазину

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 49 Кб)

I. Загальні положення

 1. Заступник директора магазину відноситься до категорії керівників Підприємства.
 2. На посаду заступника директора магазину призначається особа, що має вищу спеціальну освіту та стаж роботи за фахом не менше ___ років.
 3. Призначення на посаду заступника директора магазину відбувається наказом засновника Підприємства за поданням директора Підприємства.
 4. Заступник директора магазину повинен знати:
  - Закон України “Про захист прав споживачів”.
  - Порядок роботи об’єкта торгівлі, положення “Про роздрібну торгівлю”, “Про бухгалтерський облік”, “Використання електронно–касових апаратів”.
  - Правила підготовки товарів для продажу.
  - Нормативні документи, рекомендації щодо порядку здійснення торгівельної діяльності.
  - Стандарти та технічні умови на товари, основні властивості та якісні характеристики товарів.
  - Методи обліку товарів та розрахунку необхідної кількості товарних запасів в магазині.
  - Асортимент, класифікацію, характеристику та призначення товарів.
  - Гарантійні строки користування товарами та правила їх обміну.
  - Види браку та правила вибраковки.
  - Прогресивні форми та методи обслуговування покупців.
  - Форми облікових документів та порядок складання звітності.
  - Діючий порядок ціноутворення.
  - Законодавство з охорони праці.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила протипожежної безпеки, виробничої санітарії.
 5. Заступник директор магазину під час своєї діяльності керується:
  - Статутом підприємства.
  - Цією посадовою інструкцією.
  - Поточними наказами керівництва підприємства.
 6. Заступник директор магазину підпорядковується безпосередньо директору магазину.
 7. Під час відсутності заступника директора магазину (відрядження, відпустка, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує особа призначена у відповідному порядку, яка набуває відповідні права та несе відповідальність за невиконання покладених на неї обов’язків.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує дотримання обов’язкових з урахуванням спеціалізації діяльності магазину вимог, встановлених державними стандартами, санітарними, протипожежними правилами.
 2. Забезпечує наявність та утримання в належному стані комп’ютерного обладнання, касового апарата, детекторів валют, торгівельного інвентарю тощо.
 3. Керує біжучою діяльністю, спрямованою на просування товарів до споживача з мінімальними витратами.
 4. Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових та людських ресурсів.
 5. При необхідності веде переговори, що пов’язані з постачанням, замовленнями та реалізацією товарів.
 6. Аналізує результати продажу та якості обслуговування покупців, розробляє та впроваджує заходи пов’язані з підвищенням якості торгового процесу.
 7. Оформлює договори купівлі-продажу в межах компетенції доручених директором магазигу.
 8. Забезпечує організацію обліку товарно-матеріальних цінностей та надає рекомендацій директору магазигу.
 9. Приймає рішення про призначення, переміщення та звільнення від займаних посад працівників магазину.
 10. Подає на розгляд директора магазину пропозиції щодо заохочення працівників, обирає оптимальні методи роботи з порушниками виробничої та трудової дисципліни.
 11. Керує продавцями магазину.
 12. Організує роботу з кадрами, здійснює підбір та розподіл працівників, контролює підвищення їх фахової майстерності, організує їх технічне навчання.
 13. Забезпечує виконання планів продаж, підтримує необхідний асортимент товару в магазині, здійснює замовлення товару узгодженого з відділом замовлень.
 14. Виконує інші розпорядження директора магазину пов’язані з поточною діяльністю магазину..


III. Права


Заступник директора магазину має право:

 1. Знайомитись з проектами рішень власника (директора) підприємства, директора магазину, що стосуються діяльності магазину.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки за посадою, критерії оціки якості виконання ним посадових обов’язків.
 3. Доповідати керівництву про всі виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції.
 4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

IV. Відповідальність


Заступник директора магазину несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.