Кадровые документы Должностные инструкции Транспорт, автобизнес

Контролер

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 43,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Контролер належить до категорії фахівців.
 2. На посаду контролера назначається працівник із вищою освітою і досвідом роботи не менше 2 років.
 3. Призначення на посаду і звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 4. Контролер повинен знати:
  - нормативно-правові і законодавчі акти України, керівні і методичні матеріали , що стосуються питань матеріально-технічного забезпечення та збуту продукції;
  - якісні характеристики та основні властивості товарів;
  - методи обліку товарно-матеріальних цінностей;
  - організацію складського господарства та збуту продукції;
  - номенклатуру й асортимент продукції, що виробляється підприємством;
  - основи економіки, організації праці та управління;
  - умови поставки, зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей;
  - порядок розробки планів матеріально-технічного забезпечення та укладання господарських договорів;
  - порядок проведення інвентаризації та складання встановленої документації;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює контроль завантажувально розвантажувальних робіт здійснюваних вантажниками складу для роздрібних та оптових замовників.
 2. Контролює додержання вимог щодо збереження товарного вигляду завантажуваних товарів, Веде облік журналу претензій, а також скарг відвідувачів.
 3. Забезпечує виконання працівниками складу нормативних, керівних і методичних документів, що видаються по підприємству.
 4. Контролює процес підготовки, розміщення вантажів в транспортних засобах замовників.
 5. Складає акти перевірки згідно норм і критеріїв обслуговування замовників складу визначених внутрішніми документами, наказами підприємства.
 6. Здійснює контроль за якістю, своєчасністю, виконання працівниками складу своїх посадових обов’язків.
 7. Бере участь в проведенні інвентаризації на складі.
 8. Здійснює оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює своєчасність відвантаження товарів за договорами постановок, зворотної тари.
 9. Оформляє акти претензій та іншу документацію обліку товарно-матеріальних цінностей.
 10. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

III. Права

Контролер має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки за посадою, критерії оціки якості виконання ним посадових обов’язків.
 3. Доповідати керівництву про всі виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції.
 4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

IV. Відповідальність

Контролер відповідає за:

 1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
 2. Достовірність поданих звітів.
 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 4. Дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.