Кадровые документы Должностные инструкции Транспорт, автобизнес

Машиніст електролебідки (4)

Должностная инструкция

Скачать (MS Word, 40,6 Кб)

I. Загальні положення

 1. Машиніст електролебідки безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Машиніст електролебідки виконує вказівки ___.
 3. Машиніст електролебідки заміняє ___.
 4. Машиніста електролебідки заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову, принцип роботи, технічні характеристики електролебідки;
  - правила виконання підіймально-вантажних і монтажних робіт та вимоги до їх якості;
  - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
  - режими змащування;
  - норми витрат електричної енергії, мастильних матеріалів та способи їх економії;
  - слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта.
  - Професійно-технічна освіта.
  - Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.
  - У разі керування лебідкою з електричним приводом наявність посвідчення про присвоєння III кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує багатобарабанною електролебідкою всіх типів під час виконання складних монтажних робіт із застосуванням якорів, падаючих щогл, стояків, підтягування підошви устаткування, що монтується, тощо, а також під час монтажу веж, великообсяжних частин споруд, важких мостових та козлових кранів, галерей тощо з складними такелажними пристроями.

III. Права

Машиніст електролебідки має право:

 1. Готувати запити на отримання необхідного устаткування для роботи медпункту.
 2. Вносити пропозиції щодо усунення недоліків в організації роботи медпункту.
 3. Брати участь в підготовці і проведенні нарад і засідань з питань медичної допомоги авіапасажирам, екіпажам повітряних суден і аварійно-рятувальних робіт.
 4. Підвищувати свою кваліфікацію у галузі авіаційна медицина через самоосвіту, відвідуванням тематичних занять, навчання в спеціальних медичних закладах.

IV. Відповідальність

Машиніст електролебідки несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Раздел «Кадровые документы» создан с использованием материалов сайта Jobs.ua и других сайтов.