Inżynieria

Public and business services

250-1000 employees

Read more

Firma się zajmuje

montaż tras, zapewniających zasilanie;

organizacja systemów energetycznych i oświetleniowych, instalacja tablic rozdzielczych;

zamknięty lub otwarty montaż przewodów elektrycznych;

instalacja źródeł stałego zasilania;

montaż systemów, zapewniających oświetlenie pomieszczenia, a także montaż urządzeń kontrolujących zasilanie (gniazd, wyłączników itp.);

montaż sieci niskiego napięcia;

instalacja urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej;

wykonanie prac rozruchowych.

There are currently no posted jobs.