Resume from November 30, 2020 PRO

Папенко Вячеслав Васильевич

Бухгалтер, 4 723 UAH

Full-time.

Age:
35 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Бухгалтер

from 09.2008 to 01.2009 (4 months)
Аудиторська фірма "Аудит-сервіс" (2008-2009 рр.), товариство з обмеженою відповідальністю, Київ (Сфера діяльності організації: широкий діапазон послуг зі складання та здачі звітності, і інших видів відповідної аудиторської діяльності, і аудит))

В Аудиторській фірмі "Аудит-сервіс" (2008-2009 рр.):

на посаді Бухгалтера (5 місяців, без не офіційного випробовалього часу):
ознайомився з податковою та фінансовою звітністю, звітністю 10-ПІ, 2-інф; здійснював ведення кадрового обліку, складання відомостей по ЗП, складання статистичної звітності (1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 2-тм, Дт-Кт, 1-опт, - (міс., кв., рік), - 7-тнв) і складання звітності по ЗП в усі Фонди (ПФ, ФСС (ТВП, Б, НВ), + 1-ДФ для ДПІ); здача статистичної, податкової, фінансової звітності і по ЗП в усі Фонди, і майже в усі райони м. Києва; спілкування з клієнтами в будь-якому режимі (тел.-факс, Інтернет, моб. і стац. телефони,..); оформлення довіреностей на ТМЦ, безпосередні розрахунки (з оплати) з банком (платіжки, ЗПГ): по ПДВ, ПП, з фіз.о.-с.п.д. (ЄП), всіх податків; здійснення остаточних нарахувань та утримань по ЗП і їх оплата; оформлення довідок з ДПІ (про відсут. валют. цінностей закордоном, і т.д.), актів звірки з ПФ;..;

Ознайомлений із змінами в законодавстві (ПКУ, про ЄСВ, П(С)БО і багатьма іншими)


↑ (В _ ц ь о м у _ р о з д і л і _ в к а з а н о _ о с т а н н є _ м і с ц е _ р о б о т и _ н а _ в к а з а н і й _ п о с а д і _ Б у х г а л т е р а_ 5 - т ь _ м і с я ц і в _
о ф і ц і й н о)


А також про роботу, освіту і т.д., читайте, будь ласка, далі ...Вік 35 років


Education

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Обліково-економічний факультет, спеціальність "Облік і аудит", Киев
Higher, from 09.2002 to 06.2007 (4 years 9 months)

О с в і т а :


_ П о в н а _ в и щ а :

К и ї в с ь к и й _ н а ц і о н а л ь н и й_ е к о н о м і ч н и й_
у н і в е р с и т е т _
і м. _ В а д и м а _ Г е т ь м а н а.


_ О б л і к о в о - е к о н о м і ч н и й _ ф а к у л ь т е т _
(в бакалавраті та магістратурі форма навчання - денна).


З а _ н а п р я м о м _ п і д г о т о в к и :
_ " Е к о н о м і к а _ і _ п і д п р и є м н и ц т в о ".


С п е ц і а л ь н і с т ь : _ " О б л і к _ і _ а у д и т".
*********************************************************************************О с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н и й _ р і в е н ь :2 0 0 2 - 2 0 0 6 рр.

• Б а к а л а в р _ з обліку і аудиту (за загальною "освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра" в КНЕУ ім. В.Г.),
• В и к л а д а ч _ е к о н о м і к и ;2 0 0 6 - 2 0 0 7 рр.

• М а г і с т р _ з обліку і аудиту (за "освітньо-професійною програмою підготовки магістра" в КНЕУ ім В.Г.: "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю");

*********************************************************************************


Professional and other skills

Computer skills
Впевнений користувач ПК (читайте, будь ласка, додаткові відомості далі).


Language proficiencies

  • Ukrainian — fluent
  • Russian — fluent
  • English — average

Additional information

* * * * * З а г а л ь н і _ в і д о м о с т і :


Успішно пройшов курси 1с в серпні 2016 р.


П.І.П.: Папенко Вячеслав Васильович;


Дата народження: 14.12.1984 р. (35 років);

Сімейний стан: не одружений, дітей немаю;

Домашня адреса: 03179, м. Київ, пр.-т Перемоги, д. 148/1, кв. 28;Контактний телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section);E-mail: 1. [[open contact info](look above in the "contact info" section)];
2. [[open contact info](look above in the "contact info" section)].


*********************************************************************************


* * * * * П р о _ д о с в і д _ р о б о т и :

Ознайомлений із змінами в законодавстві (ПКУ, про ЄСВ, П(С)БО і багатьма іншими)


• п'ять місяців, окрім неофіційного випробувального часу строку роботи, працював в Аудиторській фірмі "Аудит-сервіс", товариство з обмеженою відповідальність
(2008-2009 рр.):

на посаді Бухгалтера: ознайомився з податковою та фінансовою звітністю, звітністю 10-ПІ, 2-інф; здійснював ведення кадрового обліку, складання відомостей по ЗП, складання статистичної звітності (1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 2-тм, Дт-Кт, 1-опт, - (міс., кв., рік), - 7-тнв) і складання звітності по ЗП в усі Фонди (ПФ, ФСС (ТВП, Б, НВ), + 1-ДФ для ДПІ); здача статистичної, податкової, фінансової звітності і по ЗП в усі Фонди, і майже в усі райони м. Києва; спілкування з клієнтами в будь-якому режимі (тел.-факс, Інтернет, моб. і стац. телефони,..); оформлення довіреностей на ТМЦ, безпосередні розрахунки (з оплати) з банком (платіжки, ЗПГ) по ПДВ, ПП, з фіз.о.-с.п.д. (ЄП), всіх податків; здійснення остаточних нарахувань та утримань по ЗП і їх оплата;; оформлення довідок з ДПІ (про відсут. валют. цінностей закордоном, і т.д.), актів звірки з ПФ;..;


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ →


• місяць працював в Київській філії КБ "Промэкономбанк", відките акціонерне товариство (2007-2008 рр.):

на посаді Економіста відділу бухгалтерського обліку, звітності і операційної діяльності (за трудовим договором): ознайомився з типами банківських продуктів, з видами банківської діяльності, з формуванням кредитних справ і справ по гарантіям; здійснював формування, перевірку та підготовку кадрових і юридичних справ для передачі в архів, здійснював проведення операцій та документарне оформлення зарахування, видачі і переказів готівки, грошових коштів (для юр. і фіз.о.-с.п.д., фіз. осіб-громадян,..),..;


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ →


• практика в Центрі навчання АКБ "Правекс-Банк", 1,5 місяця (в 2007 р.):

(навчання) ідентифікації і вивченню клієнтів, спілкуванню з ними, роботі з поточними рахунками і розрахунковими рахунками в нац. валюті, з платіжними документами і по переказам в межах України та за кордон, з чеками, з сейфами, веденням нормативної бази,..;


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ →


• практика на КЗБН "Росинка", відкрите акціонерне товариство,
8 місяців (2006-2007 рр.):

(ознайомлення з процесом) організації і методики обліку, контролю та аналізу, складання і здачі податкової звітності по ПДВ, ЗП, ПП, фінансової і статистичної звітності, з нарахуванням і розрахунком ЗП, розрахунками з персоналом, а також ознайомлення загалом з веденням обліку і управлінням на підприємстві за всіма відділами і підрозділами;..;* * * * * Д о д а т к о в і _ в і д о м о с т і:


Впевнений користувач ПК
((стандартні програми (по Windows (1995, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)),

MS Office:
Word, Excel, Outlook Express, Access, Photo Editor,
Power point, Picture Manager, FotoPictureManager,
player (windows, classic, flv, DivX…),
ccleaner 5.04.5151,.., utorrent, iLivid, manager для закачки до 1.20 версії і далі…

Windows з платформою soft Optima (Optima-WorkFlow 1.16);
Open Office 4.1.0;

такі прикладні програми:
"1С Бухгалтерія 7.7";
B2;
податкова для 1-ДФ і ін. ... 1.30...;
Art-звіт (плюс);
Клієнт-банк;
VentaFax 6.1 (7.2);

програми-веб-браузери
(Internet Explorer c 5 по 11 версію;
Opera з 11 по 28 версію; Opera developer до 30 версії;..
Google Chrome 35-37 версії;
Mozilla Firefox 30, 31 версії і т.д.
(і з браузерами від MSN, Bing, Yandex, Rambler, Google…))

з захистом від Avast (до 2014.9.0.2021 версії, 2015.10.2.2215 версії...),
з USB Disk Security,
з розширеннями (AdBlock (and plus)...), з Adguard, c Windows Defender...);


робота з офісними багатофункціональними приладами для друку, копіювання, сканування, дзвінків і відправки (отримання) факсів..; і т.д.* * * * * О с о б и с т і _ я к о с т і :

комунікабельність, відповідальність, пунктуальність, швидке навчання, висока роботоздатність, акуратність, охайність, вміння працювати в колективі, наполегливість, уважність,..


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: