Resume from November 18, 2019 PRO

Карпенко Катерина

Юрист, юрисконсульт

Full-time.

Age:
33 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Юрисконсульт

from 07.2019 to now (4 months)
Товариство, Едшот (група компаній), Київ (реклама повного циклу)

Юридичний супровід групи компаній реклами повного циклу (реклама для ТБ, Інтернет, Out of Home тощо).
Функціональні обов'язки:
- підготовка та розробка договорів про виконання робіт та передачу авторських прав (створення/адаптація відеороликів, анімаційних роликів, аніматиків/відеоматиків, рекламної продукції різних видів тощо), їх узгодження з клієнтами;
- підготовка та розробка договорів на передачу майнових авторських та суміжних прав (договори з акторами, знімальною групою, дикторами, студіями звукозапису);
- опрацювання двомовних контрактів(англо-, російсько-, україномовних);
- робота з приведення редакцій договорів у відповідність до чинного законодавства, їх редагування та коректування;
- надання письмових юридичних консультацій щодо питань поточної господарської діяльності групи компаній;
- супровід корпоративної діяльності ТОВ, реєстрації ФОП;
- розробка внутрішніх алгоритмів взаємодії відділів для оптимізації робочого процесу.

Провідний юрисконсульт

from 06.2018 to 07.2019 (1 year 1 month)
КТОП, Київ (політична партія)

Юридичний супровід діяльності обласної організації політичної партії.
функціональні обов'язки:
договірна та корпоративна діяльність:
-підготовка та супровід договорів оренди, похідних договорів (узгодження умов, внесення змін, ведення реєстрів тощо)
- оформлення та супровід договорів для забезпечення діяльності організації (купівля-продаж матеріалів, кейтеринг )
- супровід реєстрації структурних та організаційних змін у місцевих організацій партії з етапу підготовки документів (протоколи, рішення тощо) до здійснення реєстрації у відповідному органі.
- підготовка запитів до органів за зверненнями громадян, відповідей на запити;
участь у виборчому процесі (місцеві та президентські вибори):
- підготовка протоколів, подань, ведення переговорів, подача документів;
- супровід інформаційного наповнення бази;
- успішне керування групою людей для забезпечення своєчасного відображення інформації (поточно та у дні виборів).

Юрисконсульт

from 09.2016 to 06.2018 (1 year 9 months)
Товариство, Білінк, Киев (телекомунікації (інтернет-провайдер))

Юридичний супровід діяльності компанії – оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдер).
Функціональні обов’язки:
Договірна діяльність
розробка договорів (надання телекомунікаційних послуг, сервітуту, участі в утриманні будинку, доступу до інфраструктури будинків, оренди, надання послуг з розробки програмного забезпечення, супроводу тощо), приведення у відповідність до бухгалтерського обліку та податкового законодавства. Опрацювання договорів, пов’язаних з господарською діяльністю компанії (оренда, купівлі-продажу, ліцензійні договори), внесення змін, узгодження умов з контрагентами тощо.
Позадоговірна діяльність
підготовка проектів оферти за договорами сервітуту, права доступу до інфраструктури будинків, звернень (первинних, повторних), листування з учасниками сфери телекомунікаційних послуг.
розробка посадових інструкцій, організаційно-правових наказів по товариству, підготовка довіреностей, надання консультацій працівникам.
підготовка відповідей на звернення правоохоронних органів, скарги споживачів (абонентів послуг доступу до інтернет), запити Антимонопольного комітету, адвокатські запити.
супровід ліцензійної діяльності: контроль строків та надання інформації до регуляторних органів, оформлення продовження строку дії ліцензії, додатків до ліцензії.

Юрист

from 05.2013 to 08.2016 (3 years 3 months)
Товариство, Атман, Киев (надання послуг)

Юридичний супровід групи компаній різного спрямування; консультування та супровід особистих справ керівництва.

Функціональні обов’язки:
Корпоративне право
оформлення та супровід процедури створення товариства та внесення змін до установчих документів товариства (зміна учасників, формування їх часток, зміна керівників, найменування товариства, видів діяльності тощо), постановка на облік, відкриття рахунків;
підготовка проектів установчих документів, протоколів, наказів, довіреностей, рішень тощо;
мною успішно проведено процедуру приведення внутрішньої документації приватного акціонерного товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та дематеріалізації акцій товариства.
Договірна діяльність
розробка проектів договорів, додаткових угод, аналіз договорів на відповідність законодавству, інтересам підприємства, наявність ризиків, підготовка протоколів розбіжностей, узгодження умов з контрагентами тощо (надання послуг, оренди майна, робочого місця, поставки, агентських договорів, договорів факторингу, перевезення, франчайзингу).
Претензійно-позовна діяльність
участь у справах цивільної та господарської юрисдикції про визнання договорів недійсними, стягнення заборгованості (написання процесуальних документів, претензій, представництво в суді, подання зустрічних позовів, клопотань тощо);
оскарження податкових повідомлень-рішень (від адміністративного оскарження до касаційної інстанції).
Надання усних та письмових консультацій (господарське, корпоративне, податкове, авторське, трудове право).
Діяльність з органами місцевої влади: підготовка звернень до органів місцевої влади для отримання дозволів та погоджень для втілення проектів, направлених на культурний та соціальний розвиток столиці.
Представництво, листування з контрагентами, підготовка довіреностей, актів, ведення реєстрів тощо.

Юрисконсульт

from 09.2012 to 04.2013 (7 months)
ТОВ "Орландо", (імпорт алкоголю)

Основний напрямок діяльності – супровід господарської діяльності підприємства. Відносини поставки, послуг, оренди, претензійно-позовна діяльність.
Функціональні обов’язки:
- Договірна діяльність: підготовка та розробка проектів договорів (протоколів розбіжностей), опрацювання договорів контрагентів на предмет відповідності інтересам підприємства, ведення переговорів стосовно спірних умов договорів тощо.
- Претензійно-позовна діяльність та виконавче провадження – розробка та підготовка претензій, позовних заяв, кредиторських вимог, судових процесуальних документів, супровід виконавчих проваджень. Успішне представництво в господарських судах.
- Представництво в державних установах, листування з державними органами та контрагентами.
- Підготовка внутрішніх службових документів, ведення реєстрів.

Провідний юрисконсульт

from 07.2010 to 08.2012 (2 years 1 month)
Банк національний кредит, (Банківська діяльність)

Основна діяльність - стягнення проблемної заборгованості (аналіз ситуації, судове/позасудове стягнення, виконавче провадження).Функціональні обов’язки:- аналіз ситуації, що склалася із «проблемними» позичальниками - фізичними та юридичними особами, визначення та втілення оптимальних шляхів стягнення заборгованості.
- досудове врегулювання (ведення переговорів, супровід добровільного погашення (шляхом продажу заставного майна, виконання інших домовленостей тощо), реструктуризація боргу; претензійна діяльність);
- судовий супровід (підготовка процесуальних документів (заяв, відзивів, заперечень, апеляційних, касаційних скарг та ін.), представництво в судах цивільної/господарської юрисдикції в якості позивача, відповідача, третьої особи, кредитора у справах про банкрутство; супровід у спорах про стягнення заборгованості, звернення стягнення на заставне майно, визнання недійсними кредитних договорів, іпотеки, поруки, визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчих написів, наказів, заявлення кредиторських вимог тощо.
- виконавче провадження (підготовка заяв, скарг, запитів, представництво в органах ДВС, участь у проведенні виконавчих дій, контроль за виконавчим провадженням тощо);
- позасудове звернення стягнення (підготовка документів, матеріалів, оформлення права власності на нерухомість тощо);
- підготовка договорів про надання юридичних послуг, виконання робіт, поруки тощо.Внутрішньо-організаційна діяльність: підготовка протоколів комітетів, доповідей, службових документів, ведення реєстрів тощо.
Здобуті навики підготовки внутрішньо-правової документації. У ході робочого процесу, мною було внесено пропозиції щодо покращення якості результатів діяльності, які були прийняті до уваги та позитивно застосовані в роботі.

Юрисконсульт

from 07.2008 to 07.2010 (2 years)
ДВ "Преса України", (Видавництво/поліграфія)

Функціональні обов'язки:

Договірна діяльність (підготовка проектів договорів, аналіз на відповідність закону та інтересам підприємства; підготовка протоколів розбіжностей; внесення змін до договорів);

Претензійно-позовна діяльність (підготовка та оформлення претензій, позовних заяв, відзивів, апеляційних та касаційних скарг, клопотань, пояснень тощо);

Виконавче провадження (підготовка та оформлення заяв, запитів, скарг, представництво в органах ДВС, ведення справи до стягнення заборгованості)

Представництво в державних установах, підготовка запитів, заяв, листів, відповідей на запити, листи.

Підготовка та оформлення внутрішніх службових документів. Ведення реєстрів.


Education

КНЕУ ім. В. Гетьмана

Юридичний факультет; правове регулювання економіки, Київ
Higher, from 09.2003 to 07.2008 (4 years 10 months)


Additional education

Київський гештальт університет (2019, 1 ступінь)


Professional and other skills

Computer skills
впевнений користувач ПК (MS Office, Internet), ІБСЗ «Ліга» та «Законодавство», офісної техніки.


Language proficiencies

  • Ukrainian — fluent
  • English — beginner

Additional information

Професійний досвід та навички:
- успішний досвід керування групою людей, виконання короткострокових задач якісно та вчасно;
- досвід роботи у сфері цивільного, господарського, процесуального, права інтелектуальної власності (авторського і суміжних прав);
- досвід роботи у сфері договірного права (відносини підряду, поставки, оренди, послуг, кредиту, забезпечення зобов’язань тощо);
- досвід роботи у сфері стягнення проблемної заборгованості та виконавчого провадження;
- досвід у сфері корпоративного, трудового, податкового, кримінального, бухгалтерського обліку тощо.

Особисті якості: комунікабельна, ініціативна, цілеспрямована, винахідлива; маю організаторські здібності, вмію підтримувати командний дух, знаходити підхід до людей, делегувати задачі та брати на себе відповідальність.

Інтереси: гештальт-психологія, література, капоейра.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: