Resume from January 18, 2021 PRO

Крижанівська Оксана Володимирівна

Фінансовий директор, головний бухгалтер, внутрішній аудитор, 60 000 UAH

Full-time, part-time, remote.

Age:
46 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Аутсорс (незалежний консультант)

from 12.2019 to now (1 year 1 month)
ТОВ (2 компаніі), Київ (ІТ, Фінансові послуги)

1. Аутсорс бухгалтерського та управлінського обліку, допомога у формуванні та контроль показників фінансової звітності;
2.Консультування власників підприємств з питань операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Фінансовий директор

from 11.2016 to 08.2020 (3 years 9 months)
Торгівля (IT-продукти), Київ (Роздрібна торгівля/Retail, розробка програмного забезпечення, комплексні рішення у сфері ІТ)

Постановка управлінського обліку з "0".

Автоматизація управлінського обліку - отримання інформації з різних автоматизованих платіжних систем таких ак: WebMoney, PayPal, PIPO, LEOGAMING, Деньги Online, та розподіл їх по реєстрам управлінського обліку на базі 1С "Підприємство".

Розробка та впровадження форм управлінської звітності для підприємства.
Організація та контроль системи обліку та звітності, оптимізація оподаткування, взаємодія з контролюючими органами.

Незалежний консультант

from 08.2015 to 12.2018 (3 years 4 months)
Відоме професійне видання, Київ (Консультаційна діяльність у сфері бухгалтерського обліку)

Написання тематичних публікацій у формі консультацій та відповідей на запитання читачів

Завідуюча відділом внутрішнього аудиту

from 08.2008 to now (12 years 5 months)
Приватний вищий навчальний заклад (IV рівень акредитації), (Вища та професійна освіта)

Впровадження системи бухгалтерського обліку на підприємстві (відновлення з "0").
Аудит податкового обліку та фінансової звітності підприємства.
Постановка ТЗ програмістам.
Управління грошовими потоками.
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
Формування управлінської та фінансової звітності.
Розрахунок рентабельності операцій.
Податкове планування.
Управління собівартістю продукції.
Впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві.
Моніторинг податкового законодавства з метою забезпечення повноти та достовірності нарахувань податків та зборів.
Виконання функцій головного бухгалтера у частині ведення та контролю податкового та бухгалтерського обліку у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Консультування власників підприємства з питань операційної, інвестиційної та господарської діяльності.

Провідний аудитор

from 03.2005 to 08.2008 (3 years 5 months)
Аудиторська компанія, м. Київ, (Енергетика, будівництво, готельний бізнес, гірнича металургія, фінасові послуги та інше)

Аудит компаний з видами діяльності у сферах: енергетики, будівництва, готельного бізнесу, гірничої металургії, ведення бухгалтерського та податкового обліку представництва іноземної компанії в Україні.

Головний бухгалтер

from 11.1997 to 03.2005 (7 years 4 months)
Різні компанії, (IT-технології, будівництво, готельний бізнес, інше.)

Виконання функцій головного бухгалтера у частині ведення та контролю податкового та бухгалтерського обліку у відповідності до вимог чинного законодавства України. Консолідована звітність. Кадровий облік.


Education

Інститут Сертифікованих Фінансових Менеджерів

Фінансовий менеджмент, Великобританія
Higher, from 02.2018 to 06.2018 (4 months)

ICFM: DipIAS (МСФЗ), ICFM-DipCА (Облік витрат та собівартості продукції ), ICFM-DipFM (Фінансовий менеджмент)
Міжнародна сертифікація (Міжнародний диплом) за програмою Інститута Сертифікованих Фінансових Менеджерів (IСFM, Великобританія).

Київський торгівельно-економічний університет

Економічний, фінансовий менеджмент, Київ
Higher, from 09.2010 to 05.2012 (1 year 8 months)

Диплом МВА з відзнакою.

Національний аграрний університет

Економічний, бухгалтерський облік та аудит, Київ
Higher, from 09.1992 to 06.1997 (4 years 9 months)


Additional education

Палата аудиторів України. (2001-2011. Сертифікат аудитора категорія "А" протягом 10 років)


Professional and other skills

 • Computer skills
  1С:Підприємство 7, 8.2; MS Office (Word, Excel); Інтернет (Податкова звітність), Правові бази (Ліга).
 • Ведення усіх ділянок бух. обліку (17 years of experience)
  Advanced, I currently use it.
 • Вміння знаходити та опановувати нову інформацію (17 years of experience)
  Advanced, I currently use it.
 • Вміння працювати у команді (17 years of experience)
  Advanced, I currently use it.
 • Вміння самостійно вирішувати завдання (17 years of experience)
  Advanced, I currently use it.
 • Відповідальність (17 years of experience)
  Advanced, I currently use it.
 • Лідерські якості (17 years of experience)
  Advanced, I currently use it.
 • Наявність водійського посвідчення категорії "В". (14 years of experience)
  Advanced, I currently use it.

Language proficiencies

 • Ukrainian — fluent
 • Russian — fluent
 • English — average

Additional information

1)Приймала участь у загальній редакції книги: Калберг Конрад, “Бизнес-анализ с помощью Excel”; пер. с англійского – Київ, «Діалектика», 1997;
2)2 наукові статті: «Методологічні принципи формування системи фінансового контролінгу у вищих навчальних закладах», «Особливості застосування фінансового контролінгу у вищих навчальних закладах», 2012.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: