Resume from October 1, 2019 PRO

Литвин Татяна Валеріївна

Начальник отдела труда, экономист, бухгалтер, 15 000 UAH

Full-time.

Age:
39 years
City:
Poltava

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Начальник планово-економічного відділу

from 09.2017 to now (2 years 1 month)
ПОГ "Інватех", Полтава (Виробництво технічних засобів реабілітації)

Посадові обов’язки:
- Розрахунок собівартості продукції;
- Складання бізнес планів ( місячних, квартальних, річних);
- Складання середньострокових і довгострокових комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства.
- Розрахунок цін на товар з урахуванням попиту і пропозиції і з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку, складання нормативних калькуляцій продукції і контроль за внесенням у них поточних змін планово-розрахункових цін на основні види продукції, що використовується у виробництві,кошторисних калькуляцій товарної продукції.
- Розрахунок накладних витрат підприємства.
- Разом з бухгалтерією здійснюю методичне керівництво й організацію роботи з обліку та аналізу результатів виробничо-господарської діяльності, розробку раціональної облікової документації.

Начальник відділу праці

from 09.2015 to 08.2017 (1 year 11 months)
АТ " Полтавский Турбомеханичній завод", Полтава (машинобудівництво)

Посадові обов’язки:
- Забезпечую виконання робіт з удосконалення організації праці, управління виробництвом, форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання працівників підприємства;
- Аналіз ефективність застосування діючих форм і систем оплати праці, матеріального стимулювання, забезпечую розроблення пропозицій щодо їх удосконалення, а також проектів положень про преміювання працівників підприємства.
- Готую пропозиції щодо упровадження і підвищення ефективності колективних форм організації та оплати праці, а також застосування централізовано розроблених типових проектів організації праці працівників і окремих підрозділів підприємства.
- Впровадження бізнес процесів на підприємстві, закріплення працівників за бізнес процесами, розроблення та впровадження КРІ.
- Впровадження проектів та їх мотиваційне заохочення.
- Розроблення та впровадження різних видів положень про додаткову оплату праці.
- Контроль за витраченням фонду заробітної плати і матеріального заохочення, застосуванням форм і систем заробітної плати, тарифних ставок та розцінок, посадових окладів, установленням розрядів робітникам і категорій працівникам.
- Контроль за додержанням на підприємстві трудового законодавства, постанов, розпоряджень та інших нормативних актів з питань організації праці, заробітної плати та управління виробництвом.

Економіст з праці 2 категорії

from 06.2007 to 09.2015 (8 years 3 months)
ПАТ "Укртелеком" Полтавської філії м. Полтава, Полтава (зв"язок)

Посадові обов’язки:
- Планування та розподіл фонду оплати праці;
- Оформлення та видача короткострокових позик працівникам філії;
- Вивчення ефективності діючих систем стимулювання працівників, підготовка пропозицій по їх покращенню;
- Підведення підсумків виконання колективного договору;
- Комплексні перевірки центрів:
- Участь у розробці пропозицій щодо внесення змін до колективного договору;
- Забезпечення впровадження в Центрах наказів, положень та інших нормативних документів з питань оплати праці;
- Аналіз середньої заробітної плати;
- Контроль за виконанням плану середньооблікової чисельності;
- Формування структури філії;
- Контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни;
- Формування грошових потоків;
- Складання звітів з оплати праці (інформація щодо чисельності оплати праці працівників, інформація щодо оптимізації чисельності працівників та економічного ефекту від впровадження заходів по оптимізації);
- Централізація економічних функцій;
- Подання звіту праці Ф.1-ПВ.
10.2014р. по 07.2015р. у зв’язку з об’єднання відділів була переведена на посаду спеціаліста відділу управління персоналом і організаційного розвитку. Посадові обов’язки залишились не змінні.

Бухгалтер

from 06.2005 to 07.2007 (2 years 1 month)
ТОВ "Приват-Альянс", Днепр (Днепропетровск) (зберігання та переробка зерна)

Посадові обов’язки :
- Контроль виконання бізнес-плану;
- Облік ведення зернових культур;
-Облік ведення зерна, продуктів переробки з соєвого цеху та біодизелю;
-Оформлення зерна й продукції;
-Порядок оформлення зерна від одного власника до іншого;
-Оформлення операції з переробленням сировини ;
-Кількісний –якісний облік зерна;
-Оформлення зерна зачищення продукції;
-Пошук клієнтів та підписання договорів з ними;
-Контроль та керування складськими запасами;
-Реалізація та відпуск сировини;
-Оформлення первинних бухгалтерських документів;
-Контроль руху МШП, ПМП та основних засобів;
-Нарахування заробітної плати;
-Оформлення статистичних звітів, до пенсійного фонду та податкова звітність;
-Складання калькуляції та бізнес – планів;
-Аналіз ринку конкурентів;
-Проведення ділових переговорів;
-Формування аналітичних звітів, облік і аналіз дебіторської заборгованості;
-Економічний аналіз в зв’язку зі зміною цін на готову продукцію.


Education

ПДАА

Мегеджмент, Полтава
Higher, from 09.1997 to 12.2003 (6 years 3 months)

Спеціальність – "Менеджмент організацій" та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.
Грудень 2003р. - Отримала сертифікат Internationalen Masterstudiengang “Business Administration in Agriculture” (MBA). Спеціалізованої школи Вайштефані при університеті прикладних наук.


Additional information

Навички та додаткова інформація:
-ПК; Internet Explorer; 1C; Outlook Express; Personal; Парус консилідація; Парус фінансірування; Megapolis.
-Посвідчення водія категорії В, С;
-Вільно володію Російською й Українською мовами. Не погано володію англійським, на базі поглибленої школи.
Особисті якості:
-Здатність до швидкого навчання,
-Працелюбність,
-Організаторські здібності,
-Комунікабельність,
-Вміння працювати в команді,
-Безконфліктність,
-Стресостійкість.
-Вміння зберігати комерційну таємницю.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: