Resume from October 2, 2019

Ободовська Світлана Володимирівна

Офіс-менеджер, адміністратор офісу, 11 000 UAH

Full-time.

Age:
39 years
City:
Brovary

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Інженер з охорони праці

from 08.2013 to now (6 years 2 months)
ВП Київський головний матеріальний склад РФ "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", Бровары (забезпечення безперебійної діяльності Укрзалізниці)

- розробка проектів планів щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров’я працівників та природоохоронних заходів.
- впроваджувати заходи щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва.
- складати та вносити зміни до розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров’я працівників.
- Здійснювати контроль за:
- дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
- використання засобів колективного та індивідуального захисту;
- видачею, отриманням, списанням спецодягу та спецвзуття працівниками складу;
- виконанням природоохоронних заходів;
- своєчасністю випробувань, перевірок і правильну експлуатацію електрокотлів, балонів для стиснутих газів, контрольної апаратури, кранів, підіймачів та іншого устаткування підвищеної небезпеки;
- дотриманням графіків проведення атестації робочих місць, робота в комісії по атестації робочих місць.
- виконанням наказів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за додержанням чинних правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці в процесі виробництва, а також у проектах нових виробничих об’єктів і тих, які реконструюються.
- Складання заявок на спецодяг, спец харчування, захисні пристрої тощо, своєчасність забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту, мийними засобами.
- Проведення вступного інструктажу працівникам склад, участь у комісії з перевірки знань з ОП, котлонагляд, ел.безпека..
- Погодження інструкцій з охорони праці та програм навчання працівників.
- Складання звітності у строки і за формами, які встановлені органами статистики.
- Дотримання працівниками графіків проходження медичного огляду, навчання, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці, чи контроль за дотриманням нормативних актів з охорони праці.
- Отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.

Заввідділом соцальних питань

from 12.2007 to 08.2013 (5 years 8 months)
редакція Броварської міськрайонної газети "Нове життя", Бровари (висвітлення роботи служб та відділів Броварської РДА)

Написання статей та інтервю щодо роботи відділів, служб Броварської райдержадміністрації та Броварської міської ради


Education

1997 - 2002 гг. – НПУ ім. М. Драгоманова, факультет українська філологія.

1997 - 2002 гг. – НПУ ім. М. Драгоманова, факультет українська філологія, спеціальність - вчитель української мови, української та зарубіжної літератури., Киев
Higher, from 09.1997 to 07.2002 (4 years 10 months)

специаліст


Language proficiencies

Ukrainian — above average


Additional information

2016р. – підвищення кваліфікації за напрямком «Охорона праці на залізничному транспорті».
2008р. – курси «Оператор комп’ютерного набору»


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: