Resume from December 11, 2019

Саєнко Юлія

Юрист

Part-time, remote.

Age:
41 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Professional and other skills

Computer skills
MS Officе, електронна почта, internet, Ліга


Additional information

Освіта:1996 – 2001рр. – Київський національний університет культури та мистецтв (денне відділення);
Кваліфікація: Юрист. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
Досвід роботи: Загальний стаж: 16 років
18.08.2005 Фірма "Т.М.М." – ТОВ, провідний юрисконсульт (представництво інтересів Фірми в усіх судових установах (загальної юрисдикції, господарські та адміністративні суди) з банками, податковими органами, державними органами влади; визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчі написи нотаріуса, визнання недійсними електронних торгів, визнання недійсними договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, оскарження протоколів/приписів ДДАБК, рішень податкових органів; визнання права власності на нерухоме майно, оскарження дій/бездіяльності/рішень виконавців; представництво інтересів Фірми в центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування; розробка проектів господарських, цивільних, трудових договорів (генерального підряду на капітальне будівництво, на виконання підрядних робіт, про надання агентських послуг, інвестиційних, пайової участі, купівлі-продажу (в тому числі майнових прав), оренди, надання інформаційних послуг, поставки, перевезення, ліцензійні договори (про передачу прав використання об’єктів інтелектуальної власності), зовнішньоекономічні контракти, змішані договори і т.д.); договори фінансового лізингу, кредитні договори, іпотеки; розробка документів для створення фонду фінансування будівництва, правовий аналіз договорів, наданих контрагентами; підготовка проектів відповідей на звернення громадян, юридичних осіб, органів влади, претензій, запити правоохоронних органів; отримання актів цінової експертизи по зовнішньоекономічним контрактам; підготовка проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів нормативного характеру Фірми; підготовка документів, пов’язаних із створенням юридичних осіб для проведення державної реєстрації, реєстрація змін в установчих документах юридичних осіб; державна реєстрація іноземних інвестицій; складання юридичних довідок з правових питань, які виникають в процесі діяльності Фірми; здійснення моніторингу нових надходжень законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Фірми та їх аналіз); підготовка схем для вирішення проблемних питань діяльності Фірм.Робота з виконавчою службою.
05.11.2004-17.08.2005 Завідувач сектора методично-просвітницької роботи з правових питань відділу правової роботи юридичного управління (організація виконання покладених на сектор завдань щодо правового забезпечення та дотримання законодавства в діяльності Міністерства з реалізації державної політики, вивчення практики застосування в діяльності Міністерства, його структурних підрозділах норм цивільного, господарського, фінансового, трудового та інших галузей права та підготовка відповідних висновків, представлення, в установленому законодавством порядку, інтересів Міністерства в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень тощо).
23.01.2004-05.11.2004 Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді, головний спеціаліст відділу правової роботи юридичного управління (правове забезпечення здійснення повноважень Міністерства, передбачених законодавством, відповіді на звернення громадян, правова експертиза нормативно-правових актів, їх підготовка, надання консультації працівникам Міністерства щодо застосування законів та інших нормативно-правових актів, консультативно-правова допомога структурним підрозділам Міністерства тощо);
14.01.2003-01.09.2003 Українсько-Бельгійсько-Німецьке СП “Етна”, помічник юрисконсульта (діловодство, юридичне супроводження діяльності фірми, реєстрація, перереєстрація підприємств, ділове листування, складання ділових документів тощо);
03.09.2001-01.07.2002 Головне управління з питань майна Київської міської державної адміністрації, провідний спеціаліст відділу оформлення права власності на об’єкти нерухомості (діловодство, розгляд документів з метою перевірки їх на відповідність чинному законодавству для підготовки та оформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомості, підготовка проектів листів на виконання доручення керівництва, тощо).
01.01.2001 –31.08.2001 юридичний відділ Київського національного університету культури і мистецтв (діловодство, складання та правовий аналіз проектів договорів, систематизація нових надходжень нормативно-правових актів, правове забезпечення роботи структурних підрозділів КНУКіМ);
Додаткова інформація: маю публікації в газетах “Аргументы и Факты в Украине” у розділі “юрист консультирует”, “Пенсійний кур’єр” та в інших виданнях.
Цілеспрямована, комунікабельна, відповідальна, активна, маю організаторські здібності та лідерські якості, здатність до налагоджування контактів та зв’язків,володію вмінням переконувати, організована в роботі.Маю ділові зв’язки в судових установах, органах ДВС


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: