Resume from October 13, 2019

Personal information hidden

This job seeker decided to hide his personal information and contact info, but you can send a message to him or suggest a job to him.

This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/5043815/

Землевпорядник, 25 000 UAH

Full-time, part-time, remote.

City:
Kyiv

Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Землевпорядник-геодезист практикант

from 07.2012 to 05.2014 (1 year 10 months)
Управління Земельних Ресурсів, Киев (Земельні відносини)

Топографічна зйомка gps, техеометрія, геодезія , картографія , супетникова геодезія , управління і зйомка із дронів, фотограметрія , дешифрування аерофотознімків, геодезичні роботи , земельне право , земельне проектування , проектування населеного пункту , відвід санітано-захисних зон , рекреації , оцінка майна , оцінка земельних ділянок, технічна документація , реєстрація земельних ділянок, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, генеральний план населеного пункту , створення геодезичної мережі , виїзди польові роботи (зйомки).


Education

Nubip

Підприємство, торгівля та біржова діяльність, Київ
Higher, from 09.2018 to 12.2019 (1 year 3 months)

•Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

•Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

•Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

•Знання:

~з аналізу, планування та організації підприємницької та торгівельної діяльності в сучасних умовах;
~з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
~з надання якісних послуг та здійснення операційна на товарних біржах;

•уміння:

°формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
°проведення ділових переговорів та оформлення договорів;
навички:

•з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу;
прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
організації торгівельної діяльності та діяльності в сфері надання послуг;
°у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;
організація біржових операцій;
комунікаційні здібності:

•з роботи в команді та співробітництва;
•з аргументування власної позицію;
при спілкуванні з іноземними партнерами;
самостійність і відповідальність:

•при ухваленні рішень щодо організації та ведення власної справи;
•при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності.

Nubip

Land manegment, Киев
Higher, from 09.2014 to 06.2018 (3 years 9 months)

Досить хороший ВНЗ дав дуже гарну базу для подальшого розвитку


Additional education

 • Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування (2011 , 4 років)
 • Курси польської мови (2016 , 4 місяці)

Professional and other skills

 • Computer skills
  Word
  Exel
  Google forms
  Arcgis
  AutoCAD
  Arcmap
  Qgis
 • Leica (2 years of experience)
  Fluent, I currently use it.
 • Trimble (2 years of experience)
  Fluent, 1 year ago .
 • T2 (5 years of experience)
  Fluent, 2 years ago.
 • Мензула (2 years of experience)
  Average, more than 4 years ago.
 • Лазерный 3D сканер Leica C10 (1 year of experience)
  Average, 1 year ago .

Language proficiencies

 • Ukrainian — fluent
 • Russian — fluent
 • English — average
 • French — average

Additional information

Люблю спілкуватися з людьми
Виражати свою точку зору
З професіоналізмом ставлюсь до всіх покладених на мене завдань
Завжди виконую все вчасно


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: