Resume from October 2, 2019

Грищенко Юлія Cергіївна

Архіваріус, діловод

Full-time.

Age:
28 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Additional information

Досвід роботи
3 листопада 2009 по листопад 2015 р.
АТ «Ощадбанк»
Посада: бухгалтер

Здійснення вивірення операцій підзвітних ТВБВ та введення їх в автоматизовану банківську систему, здійснення перевірки кількості виконаних операцій, отримання комісійних винагород за здійснення операцій відповідно тарифів. Бухгалтерський облік кредитних операцій. Здійснення контролю за меморіальними ордерами сум до з’ясування. Перевірка документів по прийнятим комунальним плетажем та іншим платежам клієнтів ТВБВ та контролю за їх своєчасним та повним перерахуванням на користь інших організацій. Контроль за поверненими та нез’ясованими сумами прийнятих платежів. Забезпечення щомісячного контролю своєчасної сплати комісійної винагороди від суб’єктів господарювання за прийняті комунальні платежі згідно укладених угод та складання актів звірки щодо їх перерахування.

З березня 2016 по вересень 2016
Приватний нотаріус Гуцевич О. О.
Посада: архіваріус

Ведення нотаріального архіву.
Робота з вхідною та вихідною кореспонденцією, реєстрація, облік, зберігання, архівування документів.
Складання описів та справ для відправки в реєстраційні служби.

З листопада 2016 по березень 2017 р.
ТОВ «Перший архів»
Посада: архіваріус

Оформлення справ ї їх підготовка до збереження і використання. Складання описів документів постійного і тимчасового збереження й актів про знищення документів. Підготовка і своєчасна передача на державне збереження до Архівного фонду України документів, що утворюються в діяльності організації.

З березня 2017 по вересень 2018 р.
Макарівська центральна районна лікарня
Посада: бухгалтер по спец. рахунку, сумісництво касир

Ведення обліку фінансово-господарських операцій по спеціальному фонду. Відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку. Ведення меморіальних ордерів. Здійснення обліку зобов’язань щодо податку на додану вартість, подання до ДПІ податкової декларації з ПДВ. Виписка рахунків за надання платних послуг установам та організаціям, ведення обліку розрахунків з орендної плати, рахунків та актів звірки. Ведення аналітичного обліку касових та фактичних видатків по спеціальному фонду. Складання періодичної звітності, підготовка оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
Здійснення операцій, пов’язаних з прийманням та виданням готівкових коштів через касу. Здійснення записів в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим і видатковим касовими ордерами. Щоденно в кінці робочого дня виведення залишку грошових коштів у касі установи.

З листопада 2018 по червень 2019 р.
ДП «Український термінал»
Посада: бухгалтер

Ведення первинного бухгалтерсьго обліку. Звірка з постачальниками. Реєстрація податкових накладних.


Освіта
В 2014 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Вміння та навички
Комп’ютерні навички: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), впевнений користувач Internet, БАРС, М.Е.Doc. Базові знання англійської мови. Робота з оргтехнікою. Курси 1С 8.2.

Додаткова інформація
Відповідальна, ініціативна, уважна, комунікабельна, доброзичлива, цілеспрямована на результат, швидко навчаюсь, вмію працювати як самостійно так і в команді.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: