Resume from July 12, 2019

Шукурова Каріна Фатхутдінівна

Бухгалтер, 6 000 UAH

Full-time.

Age:
18 years
City:
Orikhiv
Ready to move to:
Melitopol, Zaporizhzhia

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Education

ВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ"

Облік і оподаткування, Оріхів
Specialized secondary, from 09.2016 to 06.2019 (2 years 9 months)

Знайома з формами і методами бухгалтерського обліку на підприємстві; з організацією документообігу по ділянках обліку; порядком документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку засобів господарювання та їх руху; із спеціальними дисциплінами: бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський облік, контроль і ревізія, фінанси, аналіз господарської діяльності; із прикладними економічними дисциплінами: економіка підприємства, ціноутворення, оплата праці.
Умію забезпечувати контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надавати оперативну інформацію, складати і подавати бухгалтерську звітність, здійснювати економічний аналіз господарської діяльності, проводити інвентаризацію майна, розраховувати податки і обов`язкові платежі.


Professional and other skills

Computer skills
Умію використовувати сучасну обчислювальну і комп`ютерну техніку, спеціалізовану програму по бухгалтерському обліку "1С:Підприємство 7" та пакет програм "Microsoft Office".


Additional information

Точна, акуратна, уважна, цілеспрямована, відповідальна, маю добре розвинену оперативну і смислову память, швидко засвоюю нову інформацію.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: