Resume from October 2, 2019

Personal information hidden

This job seeker decided to hide his personal information and contact info, but you can send a message to him or suggest a job to him.

This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/5668262/

Агроном-дослідник, лаборант, технолог, 10 000 UAH

Full-time.

City:
Rivne

Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Additional information

Резюме
• Освіта: * здобула повну загальну середню освіту в 2013р. у НВК «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.(ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»; * з 01 вересня 2013р. по 30 червня 2017р. навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування, навчально – науковий інститут агроекології та землеустрою, напрям підготовки «Агрономія». Здобула кваліфікацію – ступінь вищої освіти бакалавр та професійну кваліфікацію – технолог з агрономії. * з 01 вересня 2017р. по 31 травня 2019р. навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування, навчально – науковий інститут агроекології та землеустрою, здобула кваліфікацію – ступінь вищої освіти магістр.
За час навчання брала участь у студентських науково – практичних семінарах та у роботі Всеукраїнської науково – практичної конференції, публікувала статті по спеціальності у Віснику НУВГП.
• Досвід роботи: * з 08 вересня 2017р. по 15 липня 2019р. працювала на посаді технік - лаборант в агрокомпанії; * з 28 січня 2019р. уповноважена з якості (акредитація лабораторії); * з 15 липня 2019р. переведена на посаду завідувача лабораторією у тому ж господарстві та по сьогоднішній час займаю цю посаду.

• Професійні навички: * за період роботи здобула практичний досвід закладки стаціонарних польових дослідів та схем до них, вміння працювати з нормативними документами та лабораторним приладдям; * відвідувала різноманітні семінари та конференції по розвитку агробізнесу, застосування ЗЗР, по представленню нових гібридів рослин; * досконало володію українською мовою, вільно російською та англійською на розмовному рівні; * чудово користуюсь Word, Exсel, частково 1С.

• Особисті характеристики: націлена на результат, серйозна та відповідальна, стресостійка, прагну до постійного розвитку та самовдосконалення, вмію працювати в колективі та самостійно приймати рішення. Не одружена, дітей не маю.

•Інше: Маю бажання працювати в агросфері або в суміжних сферах та показувати позитивний результат.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: