Resume from October 17, 2019 PRO

Сисолятін Сергій Володимирович

Хімік-аналітик (контроль якості та безпеки продукціі АПК), 15 000 UAH

Full-time.

Age:
40 years
City:
Odesa

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Завідувач н.д. сектору спектральних досліджень н.д. відділу моніторингу безпеки продукції АПК н.д. центру моніторингу якості і безпеки агроресурсів та продукції АПК УЛЯБП АПК

from 10.2005 to now (14 years)
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, НУБіП України, Киев (УЛЯБП АПК приймає участь у розробці, гармонізації, адаптації і вдосконаленні методів дослідження показників якості і безпеки сировини та продукції АПК, їх стандартизації та впровадження у виробництво.)

- підготування лабораторного посуду та устаткування;
- збір і вивчення науково-технічної інформації за напрямом досліджень та створення нормативної бази;
- контроль якості та безпечності агросировини та продуктів харчування на відповідність вимогам НД;
- органолептичні, фізико-хімічні, спектрофотометричні методи дослідження;
- контроль якості та безпечності жирів рослинного і тваринного походження та олій (органолептичні показники жирів та олій; масова частка вологи та летких речовин; нежирові домішки; кислотне число; вміст вільних жирних кислот (кислотність); кислотність маргарину та вершкового масла; йодне число; кольорове число (за шкалою йоду); анізідінове число; число омилення; вміст мила; вміст восків та воскоподібних речовин (ваговий метод); масова частка фосфоровмісних речовин (ваговий метод); температура спалаху олії в закритому тиглі;ерукова кислота; стійкість рідкого маргарину);
- методики щодо визначення жирно-кислотного складу жирів рослинного і тваринного походження та олій методом газо-рідинної хроматографії для підтвердження їх аутентичності та виявлення фальсифікації;
- дослідження методом тонкошарової хроматографії;
- визначення кислотного числа насіння олійних культур та продуктів їх перероблення;
- визначення вмісту глюкозинолатів (спектрофотометричний метод) у насінні ріпаку та ріпаковому шроті;
- аналіз вмісту термочутливих водорозчинних солерозчинних білків кукурудзи (спектрофотометричний метод);
- визначення вмісту каротину в кормах та комбікормах (спектрофотометричний метод);
- організацію роботи внутрішньолабораторного і міжлабораторного контролю аналізу вимірювань;
- контроль за правильністю отриманих результатів;
- розробку і верифікацію/валідацію методик виконання вимірювань, проміжні порівняння;
- складання планів та виконання науково-дослідних робіт;
- підготовку до конференцій, семінарів, тренінгів;
- впровадження системи якості;
- навчання нових співробітників та проведення курсів для слухачів по підвищенню кваліфікації;
Досвід роботи в лабораторії продукції АПК з акредитацією за стандартом ДСТУ ISО/IEC 17025.

Молодший науковий співробітник

from 07.2005 to 10.2005 (3 months)
Національний аграрний університет (НАУ), факультет: ветеринарний, кафедра біохімії тварин, якості та безпеки с-г. продукції, Киев (наука, освіта)

Інжинер

from 11.2004 to 07.2005 (8 months)
Національний аграрний університет (НАУ), факультет: ветеринарний, кафедра біохімії тварин, якості та безпеки с-г. продукції, Киев (наука, освіта)

Асистент

from 09.2002 to 12.2002 (3 months)
Одеський державний аграрний університет, факультет: ветеринарний, кафедра нормальної і патологічної анатомії, Одесса (наука. освіта)

Старший лаборант

from 08.2001 to 09.2002 (1 year 1 month)
Одеський державний аграрний університет (колишній ОДСГІ), факультет: ветеринарний, кафедра нормальної і патологічної анатомії, Одесса (наука, освіта)


Education

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України)

Аспірант, ветеринарна медицина, Біохімія, Киев
Higher, from 12.2002 to 12.2005 (3 years)

Кандидат біологічних наук. Паспорт спеціальності 03.00.04 Біохімія.

Одеський державний аграрний університет (колишній ОДСГІ)

Факультет: ветеринарний, спеціальність: «Ветеринарна медицина», кваліфікація: магістр з ветеринарної медицини, Одесса
Higher, from 09.2001 to 07.2002 (10 months)

диплом магістра

Одеський державний сільськогосподарський інститут (ОДСГІ)

Факультет: ветеринарний, спеціальність: «Ветеринарна медицина», кваліфікація: лікар ветеринарної медицини, Одесса
Higher, from 09.1996 to 08.2001 (4 years 11 months)

диплом спеціаліста з відзнакою


Additional education

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (курс: Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. 08.02.2016-19.02.2016)
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (курс: Дорадники і експерти дорадники. 07.12.2015-18.12.2015)
  • Навчальний центр МПП "БУДКВАЛІФКАДРИ" (курс: Правила охорони праці під час експлуатації обладнення, що працює під тиском", щорічно)

Professional and other skills

Computer skills
Навики роботи з комп’ютером. Вільне володіння ПК: MS Office, навики роботи з Інтернетом, електронною поштою.


Language proficiencies

  • Ukrainian — fluent
  • Russian — fluent
  • English — average

Additional information

Кандидат біологічних наук.
Публікації: 1 - патент на корисну модель, 1 - інноваційна розробка, 78 наукових публікацій, 3 - методичних рекомендації.
Неодружений, дітей немає.
Ділові якості: відповідальність, пунктуальність, комунікабельність, старанність, енергійність, вміння працювати в команді. Здібність до швидкого навчання.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: